Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Den 9:e nationella konferensen i palliativ vård
24-26 september 2024 i Västerås

PALLIATIV VÅRD ÖVER GRÄNSERNA

Att jobba inom den palliativa vården är att vara en slags gränsarbetare. Vi arbetar över professionsgränserna, hämtar och delar kunskap inom och mellan teamen, nationellt och internationellt.

Vi följer personer med palliativa vårdbehov fram till dödens gränsland och månar om att resan ska bli så bra som möjligt. Vi står i gränslandet mellan det fysiska och det själsliga, det konkreta och det existentiella; samt möter olika kulturers och religioners syn på döden och döendet.

De allra flesta personer som har palliativa vårdbehov får hjälp inom den allmänna palliativa vården. Det är genom samarbete inom teamet, men också genom samverkan med andra vårdgivare, som vården fungerar som bäst.

Även den specialiserade palliativa vården arbetar över gränserna; exempelvis genom samarbete med specialistkliniker och primärvården, men också med olika kommunala vårdformer. Den specialiserade palliativa vården har en unik roll som brobyggare mellan olika vårdformer, och som ett stöd och komplement till den allmänna palliativa vården.  

Vi vill visa dig goda exempel som inspirerar, oavsett om du arbetar inom allmän eller specialiserad palliativ vård. Välkommen till en konferens med fokus på hur den palliativa vården kan möta patientens behov; oavsett vem personen är och var i vårdkedjan hen befinner sig. Symbol för årets konferens är en mistelkvist (Viscum album). Misteln är Västmanlands landskapsblomma och är en mytomspunnen vintergrön växt. Den växer vanligen högt uppe i trädkronor. Den är mycket sällsynt i Norden men växer i relativt stora antal i och runt Västerås.
    Misteln spelade en viktig roll kulturellt samt inom medicinen i äldre kulturer. Den ansågs kunna skydda mot olika sjukdomar och symptom samt verka blodtryckssänkande. De keltiska druiderna använde misteln mot epilepsi, och misteln ansågs vara helig. I Nepal använde man växten för att skynda på läkningen av benbrott. I den nordiska mytologin berättas det att guden Balder blir dödad av en pil gjord av mistel. Romarna ansåg att misteln symboliserade fred och kärlek, och hängde mistlar vid ingången till huset som skydd mot onda krafter. Idag är misteln starkt förknippad med kärlek och julen.
    Med denna mytomspunna växt som symbol önskar vi er välkomna till den 9:e palliativa konferensen i Västerås!