Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att skicka in ditt abstract till Barnveckan 2019!

Sista dag för inlämning är förlängd till den 18:e januari 2019

Svar erhålles den 28:e januari 2019

Instruktioner

Abstract utformas på svenska och får max innehålla 250 ord.

Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.

Dela upp abstractet enligt följande.
- Bakgrund: Syftet med studien. Helst mycket kort.
- Material och metod
- Resultat: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
- Slutsats: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas.

Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Använd generiska läkemedelsnamn.

Abstract sänds in elektroniskt via konferensens hemsida. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i texten. Ändringar kan göras fram till abstract deadline (4:e december 2018).

Eventuella tabeller och figurer bifogas sist i formuläret (en (1) fil per abstract).

Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommittén, som beslutar om det blir en muntlig presentation eller presenteras med en poster. Abstract som godkänts för publicering av författare visas med erat namn elektroniskt på hemsidan och i appen. Insändande av abstracts per e-post, fax eller brev godkänns ej.

Priser

Vi kommer att dela ut priser för:
- Bästa vetenskapliga abstract
- Bästa abstract inom förbättringsområdet
- Bästa poster

Presentation av godkänt abstract

Godkända abstract presenteras som posters eller muntlig presentation. Presenterande författare måste anmäla sig till konferensen efter att besked om godkänt abstract givits.

Poster
Storlek på posters, bredd, 70 cm x höjd, 100 cm. Vetenskapliga posters sitter uppe under hela konferensen. Hos personalen i registreringsdisken får ni information och material för uppsättning m.m.