Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

- Aron Andersson

- Jonas Ludvigsson

- Robert C Tasker

- Astmabehandling
Anna Winberg

- Barn och läkemedel - palliativ läkemedelsbehandling
Andreas Henschen, Karin Bäckdahl & Synnöve Lindemalm

- Barn och ungas journal via nätet. Skydd, integritet och delaktighet
Anna Gutniak, Eric Ulesköld, Frida Båtsby, Frida Kristensson, Jenny Juremalm & Martin Price

- Det svårt sjuka barnet på vårdavdelning
Monica Högvall

- Drunkning hos barn
- Vem gagnas av intensivvård?
Helena Winberg

- Från barnavdelning till allmän-IVA
Anna Persson & Klara Håkansson

- Kronisk sjukdom och neuropsykiatrisk samsjuklighet
Charlotte Nylander & Josephine Haas

- Läkemedel till svårt sjuka barn - vad behöver vi tänka på
Christiane Garnemark & Synnöve Lindemalm

- Neonatal Nefrologi
Dirk Wackernagel

Neonatalt smärtomhändertagande och smärtskattning - var står vi idag?
Mats Eriksson 

- Nätverket för barnanpassad vård
Ann Elmqvist Fridh & Martin Price

- Om Pediatrisk akut fulminant leversvikt - PAFL
Henrik Arnell

- Palliativ symtomlindring
Christina Lindström & Karin Bäckdahl

- Stöd för svårt sjukt barn
Carl Höckerfelt & Susanne Lövgren

- Ungdomsvänlig vård
Charlotte Nylander 

- Utredning av luftvägsproblem vid neurologisk sjukdom
Laszlo Kadar

- Vaccination av barn och ungdomar med nedsatt immunförsvar - hur svårt kan det va?
Helena Hervius Askling 

- Vad händer sedan?
Helena Dreber