Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

25:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2024

17-19 april

Klicka här för att se inspelningen: INSPELNING


Svenska Hjärtförbundet bjuder in till ett högaktuellt symposium om fortbildning med temat "Livslångt lärande" den 17 april 2024 på Kardiovaskulära vårmötet, Svenska Mässan i Göteborg, med möjlighet att delta digitalt. Symposiet anordnas i samverkan med Svenska Läkaresällskapet


Var och när: Den 17 april kl. 13.00-14.00 i samband med Kardiovaskulära vårmötet på Svenska Mässan i Göteborg, med möjlighet att delta digitalt. Om du inte hinner se sändningen live går det bra att titta här i efterhand.
Kompetensförsörjningen är en av hälso- och sjukvårdens stora utmaningar med svårigheter att både attrahera, rekrytera och behålla personal. För att fortsatt säkra en hälso- och sjukvård av hög kvalitet behöver kompetensförsörjningen inom de olika vårdprofessionerna stärkas. Nationella initiativ pågår genom bland annat Socialstyrelsen och Nationella vårdkompetensrådet vilka på uppdrag av regeringen arbetar med att ta fram förslag till en nationell plan för hälso- och sjukvårdens kompetensförsörjning. Regeringen har även tillsatt en utredning som leds av Harriet Wallberg som ska se över bestämmelserna kring yrkesreglering och specialistkompetenser – och ett möjligt lagkrav på fortbildning för personal inom både sjukvård och tandvård.

Svenska Hjärtförbundets symposium kommer att fokusera på fortbildning, belysa dess förutsättningar och frågan om vem som ska vara ansvarig för denna fortbildning inom de olika vårdprofessionerna.

När det gäller fortbildning för färdiga specialister inom de olika vårdprofessionerna saknar de tidigare utbildningsfaserna struktur och målbeskrivning. För att säkra ett livslångt lärande behövs ett ordnat system som utformas och ägs av professionerna och som bygger på en årlig fortbildningsplan, regelbunden dokumentation i en personlig meritportfölj samt uppföljning för att möta samhällets krav på att vårdpersonalen har den kompetens som den förväntas ha för att fullgöra sitt uppdrag. Den anställde ansvarar för sin egna fortbildning, genom att vara uppdaterad på senaste rönen och aktuell utveckling inom sitt område. Arbetsgivaren möjliggör fortbildningen genom att skapa utrymme i form av tid och resurser. Ansvaret för att personalen har adekvat kompetens ligger hos verksamhetschefen. En tydlig reglering av vårdgivarens ansvar är ett stöd för detta.

Hur kan vi med professioner inom hjärtkärlsjukdomar säkra vårt livslånga lärande? Välkomna till ett högaktuellt symposium med fokus på fortbildning!

Evenemanget är öppet för alla professioner något som möjliggör en bred delaktighet och ett kunskapsutbyte – med fokus på hjärtkärlsjukdomar – mellan olika vårdsektorer och yrkesgrupper.

För de som inte kan närvara personligen, kommer evenemanget även att livesändas. Under och efter symposiet finns en öppen chatt där du kan ge medskick till den särskilda utredaren Harriet Wallberg. Ingen föranmälan krävs för digitalt deltagande.