Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att skicka in ditt abstract till ASTA-dagarna!


Skicka in ditt abstract till therese.sterner@mau.se senast den 19 februari 2023

Abstractet ska innehålla;

- Max 200 ord
- Namn på presentatörerna och e-postadress till författare
- Bakgrund, Syfte, Metod, Resultat, Slutsats

Återkoppling om godkänt abstract skickas per e-post till huvudförfattare 4 veckor före ASTA-dagarna och ett abstract blir då uttaget till ett muntligt framförande. 


Inför utställningen


 • Vid godkänt abstract, börja planera din poster i god tid.
 • Ett bra och ofta gångbart format är stående 60x90 cm. Finns ofta tryckeri kopplade till högskolor och universitet.
 • När du väl är på konferensen tar du reda på var din poster ska hängas. Fråga i registreringsdisken.
 • Stå bredvid din poster hela sessionstiden. 
 • Under utbildningsdagarna ska du vara förberedd på att under två minuter presentera din poster med en till två powerpointbilder och att i pauser vara tillgänglig vid din poster för att svara på frågor.
 • Var beredd på att tala med alla som kommer för att se på just din poster - Din chans att få nya samarbetspartner. 
 • Ha med dig HANDOUTS att dela ut till intresserade, innehållande ditt abstract och kontaktuppgifter.


Storlek: Tips on design


Det är viktigt att posterns layout ser bra ut. Den ska locka folk att läsa postern. En poster kan se ut mer som en löpsedel eller reklam än som en vetenskaplig artikel. En bra layout ser emellertid inte bara bra ut visuellt utan är också klar och tydlig så att postern är lätt att läsa.

 • Texterna ska ha dubbelt radavstånd.
 • Använd gärna vänsterställd text. 
 • Fonterna måste vara tillräckligt stora. 
 • Man bör inte använda fler än tre olika fonter. 
 • Vid betoning ska fet stil eller kursiv användas, men man ska vara ytterst sparsam med betoningar - postern bör alltså bara innehålla det allra viktigaste. 
 • En enkel, läsbar Sans-serif-font, som Arial, är ett bra val, speciellt i rubriker.
 • Skriv helst inte med versaler (STORA BOKSTÄVER). 
 • Använd gärna listor, med eller utan numrering. Till exempel kan syftet med studien och slutsatser utgöras av korta punktlistor. 


Klicka här för att ladda ner POSTERANMÄLAN

Klicka här för att ladda ner presentationen ”Att göra en poster"