Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Praktisk information

Inflyttningstider
Onsdag 19 april kl 17.00-20.00
Torsdag 20 april kl 07.00-08.30

Demonteringstid
Fredag 21 april från kl 13.30
Observera att det är viktigt att samtliga utställare bibehåller sin utställning intakt till kl 13.30.
Programmet pågår till 15.00 och utställare får stanna kvar om så önskas.

Utställningens öppettider
Utställningen är öppen under mötesdagarnas öppettider. För mer exakta tider hänvisar vi till det vetenskapliga programmet.

Montermaterial
I er monter ingår ett bord, en stol, el samt trådlöst internet.
För ytterligare beställningar kontakta Åsa på MKON, det som kan ordnas är (begränsat antal) - Deadline 3 april
Extra bord (50x120 cm): 200 sek/dag
Extra konferensstol: 150 sek/dag
TV skärm: 2000 sek/dag
Vas: 50 sek/dag
Skål till godis/frukt: 50 sek/dag
Vit duk till bord: 15:-/dag

Adress för att skicka gods
Hotel Tylösand
Tylöhusvägen 28, 302 73 HALMSTAD
märk med ASTAdagarna, ditt bolagsnamn och monternummer.

Gods kan tas emot tidigast måndagen 17 april

Retur av gods måste hämtas senast: 24 april
Gods ska vara märkt och adresserat. Meddela konferensvärdinna tid för avhämtning.

Brandsäkerhet
Det är förbjudet att blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler. Monterväggar och tak skall utföras i svårantändligt, brand-klassat samt av statens planverk godkänt material. Stearin-, värmeljus och brinnande lyktor är inte tillåtna eftersom det kan orsaka rök, ånga eller högvärme.
Det är inte tillåtet för utställare att: fästa spikar, skruvar, krokar, stift, nubb eller liknande i golv, väggar, trappor eller avsatser, placera föremål utanför sitt monterområde, låta dekorationer och dylikt överstiga den maximihöjd på 2,2 m. Vi rekommenderar istället kontorstejp, frystejp eller häftmassa. Om det skulle bli märken ersätter ni själva hotellet för detta.
Förtäring till er
Alla kaffepauser och torsdagens lunch ingår till er under mötet. Det kommer ställas fram ca 20 minuter innan
ordinarie tid till er utställare, så att ni ska kunna äta/fika under tiden deltagarna är på föreläsningar.
Monterservering
All servering och försäljning av mat, inklusive frukt och dryck, handhas av Hotel Tylösand.  Undantaget är i papper eller plast inslaget reklamgodis som bjuds vid utställning. Dessa regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedel och alkohol och är avsedda för att garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna.
Städning
Städning görs i lokalen men utställare ansvarar själv för städning i den egna montern.
Parkering
Finns utanför hotellet
Ansvar/försäkring
Utställare ansvarar för sitt eget gods före, under och efter mötet.

Personal på plats
Samtliga personer som kommer att vara på plats under ASTA-dagarna måste registreras som monterpersonal. Även de personer som går fritt enligt ert sponsorskap/utställningspaket, se nedan. Personal utöver de som ingår är varmt välkomna att delta och registreras mot en avgift.
Som sponsor och utställare ingår fri registrering (lunch och kaffepauser under båda dagarna) för 2 monterpersonal.
Vänligen anmäl er personal här

Avbokning för monterpersonal
Se avbokningsregler här