Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Nu finns presentationerna från ASTA-dagarna att ladda ner. Klicka på föredraget nedan för att ladda ner presentationen. 


Spirometri - Per Gustafsson

Nationellt programråd astma/KOL - Från Socialstyrelsens nationella riktlinjer till konkret nytta - Caroline Stridsman

Pollen - vad är det, och varför och hur kan det påverka oss? - Åslög dahl

Eosinofil esofagit - ”allergisk matstrupe” - Helen Larsson

Luftvägsregistret 2017 i harmonisering med riktlinjerna! Indikatorstatistik på alla vårdnivåer ett nationellt förbättringsarbete - Kerstin Fjällman-Schärberg

Inte bara andfåddhet bland patienter med KOL - Kersti Theander

Barn och ungomars hantering av en akut allergisk reaktion orsakad av födoämne med fokus på egenvård, utbildning och läkemedel - Ann-Charlott Sundqvist

Tobaksförebyggande arbete utifrån ett kommunalt perspektiv - Tina Gillberg

Atopi hos tonåringar, prelatens och sensibiliseringsskillnader över landet, och från ABISS-kohorten i södra Sverige - Therese Sterner

Immunoterapi i framtiden - Olaf Küssner

Kontakteksem - hos stora och små - Kristina Ryberg

Teamarbete i ett mångkulturellt område - Jessica Alfsson och Annika Eriksson