Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Delmål för ST

Under Barnveckan kommer det finnas ST-kurser som del av det ordinarie programmet. För att uppnå delmålen, och få ditt intyg, måste du ha 100% närvaro på kursen/sessionen. Här nedan ser du vad som krävs för respektive delmål. Notera att det krävs föranmälan till viss workshops/kurser och detta görs i samband med din anmälan till Barnveckan.

Hur går jag tillväga för att få mitt intyg?

För att uppnå delmålen måste du bevisa din närvaro i salen genom att scanna QR-koden på din namnskylt (som du hämtar ut i registreringsdisken när du anländer till Barnveckan) på den anvisade iPaden i respektive sal. I vissa fall krävs det att du närvarat på flera sessioner för att uppnå delmål, det specificeras isåfall nedan. Efter avslutad konferens kommer en kunskapsutvärdering finnas tillgänglig på din personliga sida (som skapas i samband med att du registrerar dig till Barnveckan). När du har fått godkänt på utvärderingen kommer ditt eller dina ST-intyg att finnas tillgängliga för utskrift från din personliga sida. Intyget skrivs under av din handledare på hemmakliniken fö SOFS 2015;8. Intyg för SOFS 2008;17 skickas ut av kursledare efter godkänd utvärdeing. 

Måndag 30 mars

Delmål C1
Sexuella övergrepp/barn som far illa
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 13.15-17.00)


Tisdag 31 mars

Delmål C8
Gastro
(för intyg krävs närvaro under 4 fritt valda föreläsningar under dagen)

Delmål C7
Nefrologi
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 8.15-12.00)

Delmål C13
Ungdomsmedicin
(för intyg krävs närvaro på hela kursen och omfattar ca 6 timmar, föranmälan är obligatorisk)

Delmål C1, B2, C9
Global hälsa vaccinationer
(för intyg krävs närvaro på fyra av sex föreläsningar om Global hälsa + vaccination samt en av två efterföljande workshop - Vaccinationstveksamhet eller Kompletterande vaccinationer. Föranmälan till workshops ger förtur och det finns tillfällen för workshop både på tisdagen eller onsdagen)

Delmål C6
Diabetes/Endokrin
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 13.15-17.00)

Delmål C11
Kardiologi
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 13.15-17.00)

Onsdag 1 april

Delmål C5
Neurologi
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 8.15-12.00)

Hela målet C9b
Reumatologi begränsat antal platser
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 8.15-12.00)

Delmål C10
Onkologi + Hematologi
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 13.15-17.00)

Delmål C2 + C3 + C4 + C12 + C1
Minikurs om sömn, sömnstörningar och sömnapnéer
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 8.15-12.00)


Torsdag 2 april

Delmål B5 + C10
Palliativt nätverk +  Palliativ workshop
(för intyg krävs närvaro på samtliga föreläsningar under Palliativ nätverk samt en av de två efterföljande worshop Palliativa läkemedel och pumpar - i hemmet och på sjukhus’ som går antingen onsdag eller torsdag. vid 4 timmars förelässningssession på torsdag förmiddag samt en av de två workshops som går antingen onsdag eller torsdag. Föranmälan ger förtur till workshop.)

Delmål C4
Allergi
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 8.15-12.00)

Delmål C3
Neonatologi
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 8.15-12.00)

Delmål C1
Kraniofacialtemat
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 13.15-17.00)

Delmål C6 + C3
Metabola + Neonatologi
(för intyg krävs närvaro mellan kl. 13.15-17.00)

Delmål B3
Läkemedel
(För intyg krävs närvaro på fyra av fem föreläsningar om läkemedel)