Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Kurser & Workshops

Under Barnveckan erbjuds ni att delta i ett antal kurser och workshops och nedan finns mer information om dessa. Ett par workshops/kurser har ett begränsat antal platser och där gäller föranmälan i samband med att du anmäler dig till Barnveckan. Föranmälan garanterar dig en plats till kursen/workshopen men fylls dessa platser inte upp går det bra att delta i mån av plats under Barnveckan.
Övriga workshops/kurser kräver ingen föranmälan och där är det fritt att delta så länge det finns plats i lokalen.

Måndag 30 mars

PEWS - pediatric early warning score

Under denna worshop får du chansen att ta del av utbildningsmaterial, prova på nya Nationella PEWS genom falldiskussioner samt få en inblick i hur PEWS kan bidra till säkert teamarbete i vården av barn.

Tisdag 31 mars


Kraschkurs i Ungdomsmedicin

Ger dig kunskap och ökad skicklighet i mötet med ungdomar i din kliniska vardag. Ungdomars normala utveckling, ungdomsvänlig vård och verktyg att använda i mötet belyses under kursen.
Föranmälan obligatorisk.


Gastro workshop - Medicinsk behandling och omvårdnad efter kirurgisk behandling av medfödda missbildningar i magtarmkanalen - en hands-on workshop

I eftervården av kirurgi av medfödda missbildningar i bäckenbotten behöver de flesta barn behandling för att uppnå en bra tarmfunktion. Denna workshop ger möjlighet till samtal och diskussion kring tarmsköljningar, strategier i tarmfunktionsbehandlingar för olika tillstånd samt visning av olika produktion tillsammans med sköterskor från barnkirurgiska enheter. 

Tisdag 31 mars & Onsdag 1 april


Workshop: Vaccinationstveksamhet

Samtalsmetodik och förhållningssätt i mötet med föräldrar som har frågor, oro eller tveksamhet när det gäller vaccinationer. Vaccinationer är en av de mest kostnadseffektiva åtgärder för att förebygga sjukdom. Varje år förhindrar vacciner uppskattningsvis mellan 2-3 miljoner dödsfall. WHO har utnämnd vaccintveksamhet till ett av de 10 globala hälsohoten. I Sverige ligger täckningsgraden stabilt de senaste åren, men frågorna kring vaccination ökar bland föräldrar med små barn. Anledningar till att människor inte är tveksamma till vaccinationer är många och komplexa. I denna workshop får du lära dig samtalsmetodik och förhållningssätt i mötet med föräldrar som har frågor, oro eller som är tveksamma när det gäller sina barns vaccinationer.
Föranmälan obligatorisk. 


Workshop: Kompletterande vaccinationer

Falldiskussioner kring barn som inte följt det svenska vaccinationsprogrammet. I Sverige erbjuds alla barn upp till 18 år kostnadsfri vaccination enligt barnvaccinationsprogrammet. Om ett barn inte har följt programmet från början, t ex för att man har varit sjuk, velat vänta, flyttat mm så har barnet rätt till kompletterande vaccinationer. Dessa får planeras med omsorg och enligt rådande vägledning. I denna workshop lär du dig med hjälp av falldiskussioner att planera dessa barns vaccinationer enligt regelverket, evidens och med barnets bästa i främsta rummet.
Föranmälan obligatorisk.


Onsdag 1 april


Mini ST-kurs Akut barn- och ungdomsreumatologi

Med utgång från autentiska fall kommer deltagarna att lära sig lämplig handläggning av akuta tillstånd av reumatologiskt intresse hos barn och ungdomar. Reumatologi handlar oftast om kroniska sjukdomar. När bör en patient som söker akut remitteras till någon kollega med reumatologisk kompetens? Vilka typer av feber och hudutslag ska väcka misstanke om bakomliggande reumatologisk åkomma? Hur ska man gå tillväga om en patient med känd reumatisk sjukdom söker akut?
Föranmälan obligatorisk


Minikurs om sömn, sömnstörningar och sömnapnéer

· Sömnens fysiologi och vanliga sömnstörningar hos barn och unga.
· Orsaker och behandling av sömnstörningar i olika åldrar.
· Dygnsförskjutningar hos ungdomar med och utan neuropsykiatriska diagnoser. ADD/ADHD
· Sömnapnéer hos spädbarn, förskolebarn och skolbarn
· Plötslig spädbarnsdöd och ALTE
· Utredning, uppföljning och behandling av de vanligaste orsakerna till sömnrelaterade andningsproblem med fallpresentationer
· Diskussion av kursdeltagarnas egna fall.
· Barn med potentiellt livshotande apnéer. Uppföljning övervakning och föräldrautbildning 

Föreläsningarna blir i interaktiv form med möjligheter att ställa frågor genom mötesappen och att presentera egna knepfall.Onsdag 1 april & Torsdag 2 april


Workshop ”Palliativa läkemedel och pumpar - i hemmet och på sjukhus”

Pass 1 ”Läkemedel för symtomlindring i palliativ vård”
Det är en etisk skyldighet att lindra symtom och fysisk symtomlindring är en av hörnstenarna i palliativ vård samt en grund för att kunna ge en god palliativ vård. Vården ska kunna ges både på sjukhus och i hemmet.  Ni får i denna workshop råd och rekommendationer från två läkare med erfarenhet av att vårda barn i palliativ vård på barnhospice och i hemmet.

Pass 2 ”Medicinpump för lindrande mediciner, intravenöst och subkutant”
Hur använder vi pumpar för administrering av läkemedel för både intravenöst och subkutant bruk? Hur kan vi även för barn använda patientkontrollerad administrering (PCA)?  Vad behöver vi tänka på? I denna workshop ges både råd men även får man chans att bli förtrogen med några av de vanligaste pumparna vi använder i palliativ vård både på sjukhus, hospice och i hemmet.
Föranmälan obligatorisk.


Läkemedel workshop

Best Practice iordningsställande
Workshopen handlar om risker vid iordningställande - ett projekt, beställt av Läkarförbundet, som under 2017-2018 leddes av centrala ePed-redaktionen vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, http://eped.se/best-practice/.
Föranmälan obligatorisk