Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Måndag 27 september

Tisdag 28 september 

Titel: Att förstå och bli förstådd – en förutsättning för rättvis vård
Johanna Granhagen Jungner
”Att förstå och bli förstådd – en förutsättning för rättvis vård. Bristande rutiner och tidsbrist gör att sjukvårdspersonal inom högspecialiserad barnsjukvård alltför ofta använder barn och andra anhöriga i stället för professionella tolkar för att överbrygga språkbarriärer. Det försämrar kvaliteten på vården och underminerar strävan om en jämlik vård.”

Titel: Utmaningar under transitionsprocessen bland ungdomar och unga vuxna med astma.
Maria Ödling
”Att kombinera tonåren med en kronisk sjukdom som astma kan vara en utmaning. Tonåringarna ska ta över ansvaret för sin hälsa och samtidigt byta vårdgivare.”

Titel: Webbaserad förberedelse av barn och ungdomar inför kontakt med hälso- och sjukvård
Gunilla Lööf
Trots såväl lagstiftade rättigheter som befintlig evidens om betydelsen av förberedelse för barn och ungdomars
mående före, under och efter medicinska procedurer tvingas många fortfarande möta hälso- och sjukvården rädda, stressade och oförberedda. För att kunna förändra detta måste möjligheter till information och förberedelse ges där barnen och ungdomarna är. Det är på webben de söker information, leker och lär!

Titel: Barn- och Familjecentrerad omvårdnad 
Janet Mattsson och Siri Lilliesköld
Barns delaktighet kräver särskild kunskap och är  specialstsjuksköterskans ansvar inom den högteknologiska vården.


Onsdag 29 september

Titel: Coming of Age in Exile. 
Anders Hjern
''En serie studier av utbildning, arbete och hälsa i ung vuxen ålder för flyktingar som fick uppehållstillstånd som barn i Norden.''

Torsdag 30 september 

*Titel: Det etiska dilemmat, på kort och lång sikt
Nina Nelson Follin
*Titel: Alla barn i världen - C19 strategi och global läsförståese
Lars Hagander
*Titel: Skolhälsovård  C-19 (vad visar BRIS statistik?)
Nils Lundin 
*Titel: Digitala vårdmöten
Martin Price 
*Titel: Barnanpassad vård i covidtider - Barnkonventionens plats
Svante Norgren