Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Måndag 27 september

Tisdag 28 september 

Sal: Sune Bergström

Titel: Att förstå och bli förstådd – en förutsättning för rättvis vård
Johanna Granhagen Jungner
”Att förstå och bli förstådd – en förutsättning för rättvis vård. Bristande rutiner och tidsbrist gör att sjukvårdspersonal inom högspecialiserad barnsjukvård alltför ofta använder barn och andra anhöriga i stället för professionella tolkar för att överbrygga språkbarriärer. Det försämrar kvaliteten på vården och underminerar strävan om en jämlik vård.”

Titel: Utmaningar under transitionsprocessen bland ungdomar och unga vuxna med astma.
Maria Ödling
”Att kombinera tonåren med en kronisk sjukdom som astma kan vara en utmaning. Tonåringarna ska ta över ansvaret för sin hälsa och samtidigt byta vårdgivare.”

Titel: Webbaserad förberedelse av barn och ungdomar inför kontakt med hälso- och sjukvård
Gunilla Lööf
Trots såväl lagstiftade rättigheter som befintlig evidens om betydelsen av förberedelse för barn och ungdomars
mående före, under och efter medicinska procedurer tvingas många fortfarande möta hälso- och sjukvården rädda, stressade och oförberedda. För att kunna förändra detta måste möjligheter till information och förberedelse ges där barnen och ungdomarna är. Det är på webben de söker information, leker och lär!

Titel: Barn- och Familjecentrerad omvårdnad 
Janet Mattsson och Siri Lilliesköld
Barns delaktighet kräver särskild kunskap och är  specialstsjuksköterskans ansvar inom den högteknologiska vården.

Sal: Erling Persson

Titel: Kyowa Kirin symposium
Johan Nilsson
Vad tror du om Rakit? Men D-vitaminnivån är ju normal! Utredning och behandling av barn med hypofosfatem raket

Sal: Eva och Georg Klein

Titel: ABC om opstipation hos barn
Karin Åkerberg & Jeanette Lindahl
Obstipation är en av barnsjukvårdens riktiga utmaningar! Vilken utredning behövs? Vad är egenvård och primärvård? Vilka behandlingsalternativ kan barnsjukvården erbjuda?

Titel: Allt du behöver veta om IBD på jourtid
Akut omhändertagande av patienter med inflammatorisk tarmsjukdom vid debut och skov

Sal: Birger och Margareta Blombäcksalen

Titel: Läkemedel för symtomlindring i palliativ vård
Karin Bäckdahl & Annika Bjurö
Det är en etisk skyldighet att lindra symtom och fysisk symtomlindring är en av hörnstenarna i palliativ vård samt en grund för att kunna ge en god palliativ vård. Vården ska kunna ges både på sjukhus och i hemmet

Titel: Avancerad sjukvård i hemmet och utveckling av eHälsa för barn – möjligheter för stärkt vardagsliv, hälsa och medverkan
Charlotte Castor & Stefan Nilsson
Sjukhusvistelser hos ett barn kan påverka hela familjen psykosocialt och praktiskt och många familjer föredrar vård i hemmet framför vård på sjukhus. Avhandling om avancerad sjukvård i hemmet för barn, utförd av en verksamhet organiserad för att ge ASIH till både vuxna och barn. Resultatet ger vägledning för framtida organisation och implementering av ASIH för barn. Vård i hemmet kräver bra system för att stärka egenvård och ge stöd till familjen där eHälsa i olika form kan vara ett värdefullt hjälpmedel. Ett exempel är applikationen PalliPecc som just nu utvecklas vid Göteborgs univers

Titel: Frågelåda för interreligiösa möten i palliativ vård
Camilla Österberg- Vinberg
I den palliativa vårdfilosofin, är det andliga och existentiella stödet, lika viktigt som det fysiska och sociala. Det blir fokus på det praktiska som har med kultur och religion att göra, inför den sista vårdtiden, döendet och tiden efter.

Titel: Det svåra samtalet
Petter Svenberg & Malin Lövgren
Föreläsningen berör svåra samtal mellan vårdgivare och familj. Fokus på brytpunkssamtal och ämnen som ofta är outtalade och svåra att samtala om inom familjen.

Titel: Får man, kan man, bör man prata med barn om döden? Får man som vårdgivare visa känslor?
Ruth Winding
Palliativa Enheten i Nordvästra Skåne och Barnkliniken Hallands sjukhus Halmstad
Vem bestämmer om och när man ska prata med barn om döden, och hur gör man?
Möte med döende barn och dess föräldrar väcker många känslor. Hur hanterar jag mina känslor? Hur stödjer vi varandra i teamet?


Onsdag 29 september

Titel: Coming of Age in Exile. 
Anders Hjern
''En serie studier av utbildning, arbete och hälsa i ung vuxen ålder för flyktingar som fick uppehållstillstånd som barn i Norden.''

Torsdag 30 september 

*Titel: Det etiska dilemmat, på kort och lång sikt
Nina Nelson Follin
*Titel: Alla barn i världen - C19 strategi och global läsförståese
Lars Hagander
*Titel: Skolhälsovård  C-19 (vad visar BRIS statistik?)
Nils Lundin 
*Titel: Digitala vårdmöten
Martin Price 
*Titel: Barnanpassad vård i covidtider - Barnkonventionens plats
Svante Norgren