Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att skicka in ditt abstract till Barnveckan 2023

Nu är abstractinlämningen öppen och vi välkomnar alla att skicka in sitt abstract till Barnveckan 2023 och på så sätt vara en del av programmet.
Temat för året är Barnet på språng


Viktiga datum

Sista dag för inlämning är 6 mars 2023
Besked om godkänt abstract skickas ut den 16 mars 2023


Instruktioner

Abstract utformas på svenska och får max innehålla 250 ord.
Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.

Dela upp abstractet enligt följande.
- Bakgrund: Syftet med studien. Helst mycket kort.
- Material och metod
- Resultat: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
- Slutsats: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas.

Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Läkemedel ska anges med substansnamn.

Abstract sänds in genom inlämningsformuläret på Barnveckans hemsida. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i texten. Ändringar kan göras fram till abstract deadline (6 mars 2023).

Eventuella tabeller och figurer bifogas sist i formuläret (en (1) fil per abstract).

Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommittén, som beslutar om det blir en muntlig presentation eller presenteras med en poster. Abstract som godkänts för publicering av författare visas med ert namn på hemsidan och i appen. Insändande av abstracts per e-post, fax eller brev godkänns ej.


Priser

Under Barnveckan kommer följande priser att delas ut:
- Bästa vetenskapliga abstract
- Bästa abstract inom kliniskt utvecklingsarbete
- Bästa poster


Presentation av godkänt abstract

Godkända abstract presenteras som posters eller muntlig presentation. Presenterande författare måste anmäla sig till konferensen efter att besked om godkänt abstract givits. Är inte den presenterande författaren anmäld innan den 1 maj stryks ert abstract.

Poster
Vetenskapliga posters sitter uppe under hela konferensen, och vi se gärna att ni står vid er poster så mycket som möjligt, i alla pauser under hela konferensen. Mer information kommer snart.

Muntlig presentation
Information kommer