Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

INSTRUKTIONER FÖR ATT LÄMNA IN PROGRAMFÖRSLAG TILL BARNVECKAN 2023

Programmet är uppdelat i block på 45 minuter vardera, där en heldag motsvarar 8 block (4 block på förmiddagen och 4 block på eftermiddagen). När du skickar in ditt programförslag väljer du hur många sammanhängande block du önskar för din session. Du behöver inte ha ett färdigt program med föreläsare, moderatorer och programpunkter för att lämna in programförslaget, men kvaliteten i programmet blir bäst om förslaget är genomarbetat, fullständigt och deltagarna är namngivna och tillfrågade. När du sänt in ett förslag via vårt formulär skickas ett automatiskt bekräftelsemail med kopia på ditt insända förslag till angiven email. Självklart går det bra att lämna in flera programförslag.


RIKTLINJER

- Varje block motsvarar 45 minuter.
- Delförening/Intresseförening/Utskott bakom sessionen ska anges.
- Sessionsrubrik samt kort beskrivning/sammanfattning ska anges (denna beskrivning kommer användas på mötets hemsida).
- Delmål för ST ska anges på förslaget. Detta gäller inte för förslag som huvudsakligen är inriktade mot sjuksköterskor.
- Sessionen skall hållas på svenska. Om inbjuden utländsk gäst deltar, bör hela sessionen hållas på engelska.
- Barnveckans program ska spegla professionens olika ämnesområden och spegla pågående svensk forskning och kliniska frågeställningar.
- Det får inte förekomma förkortningar, produkt eller studienamn i titlarna
- EN person (föreläsare eller moderator) per 45 min får delta fritt den dagen föreläsningen är, övriga talare under sessionen betalar avgift.
Meddela Linda Johansson, linda@mkon.se, vem/vilka som deltar fritt under din session.


VIKTIG INFORMATION

- Har dina föreläsare och moderatorer tackat ja till att engagera sig vid ditt symposium? Eller har du inte tillfrågat dem ännu? Då är det hög tid att ta tag i det nu!
- Informera föreläsare och moderatorer att de själv ska göra sin anmälan via www.barnveckan.se. Anmälan är obligatorisk för alla som skall komma in i kongresshuset.
- Du har möjlighet att finjustera din session i efterhand till och med den 25 augusti 2022. Då ska det finnas ett färdigt program för publicering på hemsidan och i appen den 1 september.
- Har någon föreläsare eller moderator meddelat att de endast kan delta vid en speciell tid eller dag? Meddela detta snarast till Linda Johansson, linda@mkon.se, då det är viktigt för vår schemaläggning.


VIKTIGA DATUM

30 juni 2022 - Sista dag för att sända in ert programförslag med huvudrubrik, antal block, delmål för ST och ev. maxantal för session/kurs/workshop.
25 augusti 2022 - Lämna in besked om fullständig sessionstitel, beskrivning/sammanfattning, föredragstitlar, talare och moderatorer.
1 september 2022 - Samtliga sessioner skall vara färdiga för publicering på hemsidan och i appen.


KONTAKT

Vid frågor är ni välkomna att kontakta Linda Johansson på MKON, linda@mkon.se, 0735-981709. 

För att komma till programportalen och lämna ditt förslag