Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Praktisk information

Inflyttningstider
:
Monternummer 1-26: 21 maj kl. 14.00-18.00 och 22 maj 06.30-08.30
Monternummer 27-43 kan endast flytta in på måndag 22 maj kl. 07.30-09.30

Demonteringstid
25 maj kl 15.30-17.00

Utställningens öppettider

Utställningen är öppen under mötesdagarnas öppettider. För mer exakta tider hänvisar vi till det vetenskapliga programmet.

Monterplacering
Se här för skiss och monternummer 

Montermaterial
I er monter ingår ett bord (50x120 cm), en stol, el samt trådlöst internet.
För ytterligare beställningar kontakta Malmö Mässervice, ni finner all information priser m.m här

Adress för att skicka gods
Hotel Tylösand
Tylöhusvägen 28, 302 73 HALMSTAD
märk med Barnveckan, ditt bolagsnamn och monternummer.

Gods kan tas emot tidigast fredagen den 19 maj
Retur av gods måste hämtas senast fredagen den 26 maj
Gods ska vara märkt och adresserat. Meddela konferensvärdinna tid för avhämtning.

Brandsäkerhet
Det är förbjudet att blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler. Monterväggar och tak skall utföras i svårantändligt, brand-klassat samt av statens planverk godkänt material. Stearin-, värmeljus och brinnande lyktor är inte tillåtna eftersom det kan orsaka rök, ånga eller högvärme.
Det är inte tillåtet för utställare att: fästa spikar, skruvar, krokar, stift, nubb eller liknande i golv, väggar, trappor eller avsatser, placera föremål utanför sitt monterområde, låta dekorationer och dylikt överstiga den maximihöjd på 2,2 m. Vi rekommenderar istället kontorstejp, frystejp eller häftmassa. Om det skulle bli märken ersätter ni själva hotellet för detta.

Förtäring till er
Alla kaffepauser och luncher ingår till er under mötet. Det kommer ställas fram ca 20 minuter innan
ordinarie tid till er utställare, så att ni ska kunna äta/fika under tiden deltagarna är på föreläsningar.
Er FM och EM fika kommer finnas i Baren vid restaurangen och lunchen till er serveras i restaurangen
Monterservering
All servering och försäljning av mat, inklusive frukt och dryck, handhas av Hotel Tylösand.  Undantaget är i papper eller plast inslaget reklamgodis som bjuds vid utställning. Dessa regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedel och alkohol och är avsedda för att garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna.
Städning
Städning görs i lokalen men utställare ansvarar själv för städning i den egna montern.
Parkering
Finns utanför hotellet
Ansvar/försäkring
Utställare ansvarar för sitt eget gods före, under och efter mötet.

Personal på plats
Samtliga personer som kommer att vara på plats under Barnveckan måste registreras som monterpersonal. Även de personer som går fritt enligt ert sponsorskap/utställningspaket, se nedan. Personal utöver de som ingår är varmt välkomna att delta och registreras mot en avgift.
Som guldsponsor ingår det 4 personer, silversponsor 3 och utställare 2 personer.
Vänligen anmäl er personal här