Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att skicka in ditt abstract till Barnveckan 2024!

Temat för året är "Tillsammans för barnen".
Sista dag för inlämning är 22 januari 2024. Abstractinlämningen är nu stängd.
Besked om godkänt abstract skickas ut den 5 februari 2024.

Presentation av godkänt abstract
Godkända abstract presenteras som posters eller muntlig presentation. Presenterande författare måste anmäla sig till konferensen innan den 1 mars 2024 annars stryks ert abstract.

Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommittén, som beslutar om det blir en muntlig presentation eller presenteras med en poster. Abstract som godkänts för publicering av författare visas med ert namn på hemsidan och i appen. Insändande av abstracts per e-post, fax eller brev godkänns ej.

Poster
Detta året kommer vi ha fysiska postrar i pappersform.
Storlek: 70 x 100 cm (standard).

Vetenskapliga posters sitter uppe under hela konferensen. Tisdagen den 9 april  (09.50-11.10) förväntas ni stå vid er poster för att presentera den, men vi ser gärna att ni står vid er poster så mycket som möjligt, i alla pauser under hela konferensen.

Muntlig presentation

Vid den muntliga presentationen presenteras arbetet under 6 minuter och därefter diskussion under 2 minuter.
Din presentation ska hållas tisdagen den 9 april under sessionen kl 08.15-09.00.

Priser
Under Barnveckan kommer följande priser att delas ut:
- Bästa vetenskapliga abstract
- Bästa abstract inom kliniskt utvecklingsarbete
- Bästa poster

Instruktioner
Abstract utformas på svenska och får max innehålla 250 ord.
Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.

Dela upp abstractet enligt följande:
- Bakgrund: Syftet med studien. Helst mycket kort.
- Material och metod
- Resultat: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
- Slutsats: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas.

Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Läkemedel ska anges med substansnamn.

Abstract sänds in genom inlämningsformuläret på Barnveckans hemsida. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i texten. Ändringar kan göras fram till abstract deadline (22 januari 2024).

Eventuella tabeller och figurer bifogas sist i formuläret (en (1) fil per abstract).