Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Delmål för ST 

Under Barnveckan kommer det finnas ST-kurser som en del av det ordinarie programmet.
För att uppnå delmålen och få ditt intyg ser du här nedan vad som krävs för respektive delmål.
Notera att det inte går att föranmäla sig till workshops/kurser utan att det är först till kvarn på plats som gäller.

Hur går jag tillväga för att få mitt intyg?

För att uppnå delmålen behöver du bevisa din närvaro i salen genom att scanna QR-koden inför varje 45-minuters session.
QR-koden finns på din namnskylt (som du hämtar ut i registreringsdisken när du anländer till Barnveckan). Du scannar den på den anvisade iPaden i respektive sal.
I samtliga fall krävs det att du närvarat på flera sessioner för att uppnå delmål, det specificeras nedan. Efter avslutad konferens kommer ditt eller dina ST-intyg att finnas tillgängliga för utskrift från din personliga sida. Intyget skrivs under av din handledare på hemmakliniken för SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8.

Innan handledaren skriver på behöver denne stämma av huruvida ST-läkaren tagit med sig kunskaper/kompetenser hem till vardagsarbetet. Förslag på hur man kan göra detta finner ni här nedanför under respektive område.
Det kan exempelvis vara att diskutera patientfall eller annat förslag på sätt som underlättar bedömning. Huvudhandledaren bör också göra en bedömning av hur omfattande kursen varit och om ST-läkaren behöver komplettera med ytterligare någon kurs inom samma delmål.