Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Delmål för ST 

Under Barnveckan kommer det att finnas tre minikurser som är särskilt riktade till ST-läkare. Vår minikurs i neonatologi riktar sig särskilt till läkare tidigt i sin ST men kommer förstås att vara nyttig för alla ST-läkare. Utöver minikursen i neonatologi kommer det också att finnas en minikurs i juridik och försäkringsmedicin och en minikurs i endokrinologi och diabetes.
Delar av det ordinarie programmet kommer också att vara intygsgrundande för ST. Nedan listas hur många sessioner du som ST-läkare behöver delta i för att få ditt intyg.
Därutöver kommer det att hållas många intressanta föreläsningar av stor relevans för ST-läkare men som inte är intygsgrundande. Ta en särskild titt på Östgötaspåret för inspiration kring till exempel "akut omhändertagande av barn” och “barn som far illa”.

Hur går jag tillväga för att få mitt intyg?

För att uppnå delmålen behöver du registrera din närvaro i salen genom att scanna QR-koden inför varje 45-minuters session.
QR-koden finns på din namnskylt (som du hämtar ut i registreringsdisken när du anländer till Barnveckan). Du scannar den på den anvisade iPaden i respektive sal.
I samtliga fall krävs det att du närvarat på flera sessioner för att uppnå delmål, det specificeras nedan. Efter avslutad konferens kommer ditt eller dina ST-intyg att finnas tillgängliga för utskrift från din personliga sida. Intyget skrivs under av din handledare på hemmakliniken för SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8.

Inför påskrift av intyget behöver huvudhandledaren försäkra sig om att ST-läkaren tillgodogjort sig de kunskaper som specificeras i intyget. Det kan vara genom att diskutera ett för ämnet relevant patientfall eller genom t ex kontrollfrågor. Det är också huvudhandledarens uppgift att göra en bedömning av kursens omfattning och om ST-läkaren behöver komplettera med någon kurs inom samma delmål.