Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Stipendier och priser


Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz.

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.

Vid bedömningen läggs stor vikt vid motiveringen. Stipendiaten får vara senior, men ska vara fortsatt forskningsaktiv. Forskningsmeriterna ska vara goda oavsett om stipendiaten är tidigt eller i ett senare skede av sin forskning.

Stipendiet är på 150 000 kr.

Utdelningen sker under Reumadagarna. Stipendiet ska användas till forskning eller därmed förknippad verksamhet såsom utbildning eller studieresa.

Nominering med motivering ska fyllas i ett speciellt formulär som du kan efterfråga Reumatikerförbundet om, maila till: forskning@reumatiker.se 

Nomineringen ska vara inne senast den 30:e april till forskning@reumatiker.se 

Skriv in ”Nanna Svartz nominering” i ämnesraden.

Sista dag för ansökan: 2023-04-30Pris för årets bästa avhandling i reumatologi

Du som under år 2022 och fram till 1 maj 2023 har disputerat inom reumatologi och erhållit medicine doktorsexamen kan söka ett pris för Årets bästa avhandling i reumatologi. Priset är personligt, omfattar 10.000 kr och utbetalas till sökanden.

Formella förutsättningar
För att få söka priset måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året priset utlyses och året dessförinnan.

Ansökan kan skrivas på antingen svenska eller engelska och ska innehålla
• Sammanfattning av din avhandling. Max 2 sidor.
• Hela din avhandling i elektronisk form som pdf-fil.
• CV (max 2 sidor), medlemskap i SRF skall framgå
• Publikationslista
• Kopia av examensbevis, doktorsexamen

Beslutskommitté
Ansökan bedöms av SRF:s professorskollegium och beslut fattas av SRF:s styrelse

Skicka ansökan elektroniskt till: koordinator@svenskreumatologi.se 

Sista dag för ansökan: 2023-05-01Utlysning av ”SveReFo och Pfizers stipendium för reumatologisk utveckling och forskning”

Om stipendiet
Anslaget syftar till att uppmuntra utveckling av och forskning om teamsamarbete inom reumavården för att skapa mervärde och förbättrad livskvalitet hos personer med reumatisk sjukdom.
Anslaget omfattar 50 000 kr och ska användas för utvecklings- eller forskningsprojekt kopplat till reumatologiområdet.

Formella förutsättning
Medlemmar i SveReFo som arbetar kliniskt med utveckling och/eller forskning med fokus inom området Reumatologi kan söka.
Ansökan ska innehålla följande två delar samt CV
1) Ansökan ska tydligt beskriva hur projektet/personen bidrar/bidragit till något av följande (max 500 ord):
– förbättrat omhändertagande av reumapatienter
– implementering av evidensbaserad forskning i den kliniska verksamheten
– nytänkande och innovation inom reumavården
– förbättrat samarbete mellan professionerna
– tydlig patientmedverkan i utvecklingsarbete/forskning

2) Ansökan ska även innehålla hur stipendiet skall användas för utvecklings- eller forskningsprojekt kopplat till reumatologiområdet (max 500 ord)
Samt sökandes CV med information om utbildning, yrkeserfarenhet, deltagande i projekt/studier, publikationer och andra meriter (max 2 sidor)

Ansökan
Ansökningsformulär finns på www.sverefo.nu 

Beslutskommitté
Stipendiekommittén består av fem ordinarie medlemmar varav en är ifrån, och utses av, Pfizer och övriga fyra utses av SveReFos styrelse. Pfizers representant deltar ej i urvalet av stipendiater.

Notera att anslaget inte kan användas för resor, kongresser eller utbildning. Redovisning av anslaget inom 2 år emotses som en kortare rapport att redovisas på Sverefos hemsida, www.sverefo.nu 

Sista dag för ansökan: 2023-05-01