Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Vi är glada och tacksamma att så många av våra kollegor ställer upp som föreläsare och moderatorer vid Röntgenveckan 2023!

Som inbjuden föreläsare/symposiedeltagare deltar kostnadsfritt hela veckan, inklusive socialt program. Resa och uppehälle står man för själv. Deltar du enbart under den dag du föreläser står Röntgenveckan för resekostnaden samt att du, under den dagen, deltar kostnadsfritt inklusive socialt program.

Som moderator deltar du kostnadsfritt den dag eller de dagar som ditt uppdrag utförs, inklusive socialt program. Önskar du delta ytterligare dag/dagar betalar du ordinarie kongressavgift för den dagen/dagarna. Resa och uppehälle står man för själv.

Anmälan (klicka på länken för att anmäla dig)
Föreläsare
Moderator

Format på presentationer

För samtliga muntliga presentationer gäller att endast digitala presentationer accepteras. Gör din presentation i Microsoft Power-Point. Om din presentation innehåller filmer måste dessa vara infogade i filen, inte länkade. Se instruktioner HÄR.
I alla salar finns en projektor och i datorerna finns PowerPoint installerat. Vi vill att du använder de standard fonter/typsnitt som finns i Officepaketet, gör du inte det ber vi dig att de fonter/typsnitt du använder bifogas separat.

OBS!
Namnge presentationen såhär:
Vilken session.Vilken sal.Efternamn (Punkter emellan). Sesionsnummer och sal framgår av programmet.
Exempel:  6-8.salK7.Magnusson

Föreläsningar kan lämnas in på tre olika sätt: till föreläsarservice; egen dator eller via mejl.

Inlämning till Föreläsarservice
Föreläsarservice är belägen på plan 3, rum K6 se karta ”Kartor”. Här lämnar föreläsare, föredragshållare och symposiedeltagare in sina digitala presentationer på USB/Flash-minne. Föreläsarservice är bemannat under måndagen den 11 september mellan kl. 12:30-18:30, därefter öppet dagligen från kl. 07:30.
För att testa tekniken och säkerställa ett bra flöde i sessionerna ber vi dig komma till ”Föreläsarservice” i god tid och senast 60 minuter före din session och ladda din presentation. Vid ”Föreläsarservice” finns möjlighet att provköra din presentation. Vid behov kan du också få assistans i tekniska frågor. Presentationen levereras sedan automatiskt till rätt sal via nätverk.
Om din presentation är voluminös, innehåller filmer eller ljudklipp bör den förpackas enligt anvisningar HÄR.

Presentation från egen dator
Om du avser att använda egen bärbar dator för din presentation (endast tillämpligt vid längre föredrag) måste detta föranmälas till ”Föreläsarservice” via mail till presentationer@rontgenveckan2023.se  senast dagen före presentationen.
Föreläsare med egen dator ska ta med sig egen laddare och adapter för HDMI anslutning till projektorn. "Föreläsarservice" kommer att ha olika adaptrar att låna ut om behov uppstår.

Uppladdning via mejl
Som föreläsare kan du även skicka din presentation till ”Föreläsarservice” via mail till presentationer@rontgenveckan2023.se  
För stora presentationer, innehållande filmer eller stora bild-stackar bör kontakt tas med presentationer@rontgenveckan2023.se för vidare instruktioner.
Uppladdningen bör ske senast dagen innan ditt framträdande och används externa filmfiler ska dessa bifogas i samma mapp. Se instruktioner HÄR.

Om presentationen laddats upp i förväg finns den ändå tillgänglig för översikt och ändring i Föreläsarservice på kongressen.

Röntgenveckans APP
Sök på ”Röntgenveckan” på App Store eller Google Play.


Mentometerfrågor
Det går bra att använda mentometerfrågor under din föreläsning. Använd det format som passar dig bäst och där du redan har ett konto. Röntgenveckan har inte en egen lösning för mentometerfrågor.

Menti
Om du inte redan har ett program för mentometerfrågor rekommenderar vi att använda Menti. Här nedan finns information om hur det används.
 
Om din arbetsplats inte har ett konto på Menti går det att skapa ett kostnadsfritt konto på denna sida:
https://www.mentimeter.com/features/live-polling
Menti går att integrera i din Powerpoint-presentation på ett smidigt sätt men du behöver då ett betalkonto.

Här finns YouTube-videos för att se hur du skapar och integrerar mentometerfrågor i din presentation:

Skapa mentometerfrågor: https://youtu.be/VpbXY98R39c
Integrera mentometerfrågor från Menti till din Powerpoint-presentation: https://youtu.be/vGE8PyiNTv8