Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

 Information


Varje oral presentation är schemalagd för 15 minuter, vilket disponeras enligt nedan:

-10 min presentation
-3 min frågor
-2 min bytestid mellan presentatörer


Klicka här för information om hur du lämnar in din presentation.


Schema orala presentationer


Onsdag den 11 septemberNamnNummerTitelSALTid
     
Oscar Cavefors2907Vänsterkammardysfunktion hos kritiskt sjuka patienterR214.45
     
Per Nellgård2921+2922Luftvägsbedömning med ASK, Luftvägsbedömning med Nackcirkumferens/Thyromental höjd-IndexR215.00
     
Linda Block2859Age, clinical condition and female sex are associated with decisions to withdraw /withhold intensive careF215.50
     
Anders Rosén2865Hjärnskademarkörer i blodet efter dykning – en förstudieF216.05
     
Jane Hayden2880Intra-peritoneal administrated ropivacaine in the perioperative period reduces the interval to initiation of chemotherapy after extensive surgery for advanced ovarian cancer. F216.20
     
Mirella Wictoran2847Identification of risk factors for repeated intoxication and poor prognosis among patients admitted to an emergency hospital due to acute poisoning in a one-year observation studyF216.35
     
Karolina Galmén2876Atelektasbildning under högfrekvent jetventilation (HFJV) vid ablation av levertumörer – en CT-studieF216.50
     
Tor Damén2896Tryckberoende förändringar av plasmavolym, ANP och glykokalyx vid anestesiF217.05
     
Freyr Einarsson2897Kateterburen intervention hos patienter med lungemboli och kontraindikation för trombolysF217.20Torsdagen den 12 september
NamnNummerTitelSALTid
     
Sandra Månsson2893Kan behovet av förhöjd vårdnivå postoperativt associeras med pre- och interoperativa variabler för högriskpatienter efter ovarialcancerkirurgi? F212.45
     
Lina De Geer2927Frailty har större betydelse för risken för död bland yngre intensivvårdspatienter än bland äldre.F213.00
     
Thorir Sigmundsson2901A capnodynamic method provides non-invasive cardiac output monitoring during high risk abdominal surgeryF213.15
     
Charlotte Olsson
2925
Utveckling och validering av ett instrument för mätning av vårdtyngd på postoperativa avdelningar
F213.30

Nicklas Oscarsson2878Radiation Induced Cystitis treated with Hyperbaric oxygen –A Randomized, controlled Trial F214.15
     
Jonathan Grip2890Användande av en bolusdos 13C-laktat för beskrivande av laktatkinetik hos intensivvårdpatienterF214.45
     
Jakob Wallden2900Tidigt PONV  - en retrospektiv observationsstudie på en svensk uppvakningsavdelningF215.00