Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Kära kollegor,

Svenska Hjärtförbundets (SHF) Imaginggrupp och Svenska Läkaresällskapet välkomnar dig till en halvdagskurs i Den sjuka aortan; Imaging i kliniskt perspektiv i Stockholm den 1 oktober, Umeå den 8 oktober, och Lund den 17 oktober.


SHFs Imaginggrupp är organiserad som ett samarbete mellan SHFs alla delföreningar och har till uppgift att verka som en understödjande kraft för genomförande av forskning och metodutveckling inom svensk kardiovaskulär imaging genom att aktivt sammanlänka, verka i en rådgivande roll och sammankoppla olika expertis, modaliteter och specialiteter samt skapa nätverk för nationella samarbeten. Hösten 2019 kommer SHFs Imaginggrupp och Svenska Läkaresällskapet därför vidga det multidisciplinära perspektivet och arrangerar en eftermiddagskurs om olika form er av aorta - och aorta klaffsjukdomar. I det vetenskapliga programmet kommer ledande nationella experter presentera och diskutera rollen av olika bildhanteringsmodaliteter i kliniska situationer.

Behov:
Patienter med aortasjukdom följs inom många olika speciliteter, vilket påverkar utredning, behandling och uppföljning av aortans sjukdomer. Patienternas omhändertagande kan handhavas av olika specialiteter allt efter åkommans placering i aortan. Den delade ansvarfördelningen kräver därför gott multidisciplinärt samarbete samt god kunskap om val av bilddiagnostiska metoder med fokus på optimering av patientens omhändertagande.  

Syftet:
Vi har med avsikt försökt att anlägga ett multidisciplinärt perspektiv och kommer att beröra aspekter på både aortaklaff, thorakala och abdominella aorta. Vi vill med möten faciliterar kontakten och kundskapsöverföringen mellan forskare och klinisk verksamma. Den tvärdisciplinära forskningmässiga och edukativa approachen säkerställer att programmet kommer att vara relevant för alla som är intresserade av aorta och aortklaffsjukdomer - oavsett yrke, ålder eller om de är studenter, under specialistutbildning eller är mer etablerade inom området.

Målgrupp:
Vi riktar oss till alla specialiteter i SHFs delföreningar (Kardiologi, Kliniska fysiologi, Thoraxkirurgi, Thoraxradiologi, Thoraxanestesiologi, Medicinska angiologi, Kärlkirurgi och Vårdpersonal inom kardiologi), till infektionsläkare, invärtes medicinera, akutläkare, samt till vårdpersonal och läkare inom Svenska Läkaresällskapet med intresse i kardiovaskulär sjukdom.

Vi hoppas att vi ses i Stockholm, Umeå eller Lund till hösten!

På SHFs Imaginggrupps vägnar,
Ellen Ostenfeld
Arrangörer:

Guldsponsor:

Bronssponsor:


Utställare:
Circle CVI

Tid och plats:

STOCKHOLM
Datum: 1 oktober
Plats: Nya Karolinska, lokal: J3:04 Torsten N Wiesel
Eugeniavägen 3 (Huvudentrén). Gå rakt igenom entrén till området med alla konferenslokaler och föreläsningssalar som heter J.

UMEÅ
Datum: 8 oktober
Plats: P5
Storgatan 46 A, Entré Väven Norra
Tel: +46 90-690 48 05

LUND
Datum: 17 oktober
Plats: Lunds Universitetssjukhus, Strålningens föreläsningssal, Klinikgatan 5, överste våningen