Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

Stroketeamkongressen 2018

13-14 september

Instruktioner för abstrakt 


Deadline för abstract: 2018.08.15

Abstrakt ska mailas till: Mia.von.euler@ki.se

Stolek för poster: 70x100 cm, stående format.
Postern ska hänga uppe från kongressens start till slut.


Alla abstrakt kommer att granskas av organisationskommittén.

Markera om ni önskar ha poster eller muntlig presentation (10 min).


Märk mailet med: “Abstrakt stroketeamkongressen”.

Det går utmärkt att skicka in flera abstrakt men skicka in samma abstrakt bara en gång.

Vad kan skickas in: Forskningsprojekt, utvecklingsprojekt, kvalitetsprojekt eller intressant fallrapport .
Varje abstrakt ska vara max 250 ord och innehålla:


- Titel

- Författar/medarbetarnas namn – marker med asterix (*) vem som kommer att presentera arbetet

- Affiliering (varifrån arbetet utgår) ska anges

- Bakgrund: varför gjordes arbetet?

- Material och metod: t.ex vilka patienter ingick, vilken typ av enhet gör/gjordes projektet på

- Resultat: sammanfatta resultat

- Diskussion