Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att delta på Svenska kärlmötet dagarna 2023!

Svenska kärlmötet är en årlig konferens som samlar ca 200 aktiva deltagare från hela Sverige

Bra Information

Inflyttningstider

Onsdag 3 maj kl. 13.00-18.00 och torsdag 4 maj kl 07.00-10.00

Demonteringstid
Fredag 6 maj efter fm pausen kl. 10.30, ni får mer än gärna ha kvar er utställning tills konferensen är slut kl 12.30

Utställningens öppettider
Utställningen är öppen under mötesdagarnas öppettider. För mer exakta tider hänvisar vi till det vetenskapliga programmet.

Montermaterial
I er monter ingår ett bord, en stol, el samt trådlöst internet. För ytterligare
beställningar kontakta Åsa på MKON

Adress för att skicka gods:
Hotel Skansen
Om ni önskar skicka material till er monter, vänligen skicka till:
Hotel Skansen, Kyrkogatan 2 /  Gallerian, 269 21 Båstad,
märk med Kärlmötet, ditt bolagsnamn och monternummer.
Ring gärna vid leverans 0431-558140.

Gods kan tas emot tidigast måndagen 1 maj

Brandsäkerhet

Det är förbjudet att blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler. Monterväggar och tak skall utföras i svårantändligt, brand-klassat samt av statens planverk godkänt material. Stearin-, värmeljus och brinnande lyktor är inte tillåtna eftersom det kan orsaka rök, ånga eller högvärme.
Det är inte tillåtet för utställare att: fästa spikar, skruvar, krokar, stift, nubb eller liknande i golv, väggar, trappor eller avsatser, placera föremål utanför sitt monterområde, låta dekorationer och dylikt överstiga den maximihöjd på 2,5 m. Vi rekommenderar istället kontorstejp, frystejp eller häftmassa. Om det skulle bli märken ersätter ni själva hotellet för detta.
Förtäring till er
Alla kaffepauser och torsdagens lunch ingår till er under mötet. Det kommer ställas fram ca 20 minuter innan
ordinarie tid till er utställare, så att ni ska kunna äta/fika under tiden deltagarna är på föreläsningar.
Monterservering
All servering och försäljning av mat, inklusive frukt och dryck, handhas av Hotel Skansen.  Undantaget är i papper eller plast inslaget reklamgodis som bjuds vid utställning. Dessa regler följer gällande lagstiftning rörande livsmedel och alkohol och är avsedda för att garantera hög kvalitet och god säkerhet för gästerna.
Städning
Städning görs i lokalen men utställare ansvarar själv för städning i den egna montern.
Parkering
Det finns ett garage i huset, kontakta hotellet för information.
Ansvar/försäkring
Utställare ansvarar för sitt eget gods före, under och efter mötet.