Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Abstractinlämning:

Deadline: 25 september
Besked om accepterade abstracts: 9 oktober
Vänligen registrera ert deltagande innan den 11 oktober för att erhålla den lägre deltagaravgiften!

Abstractinlämningen är nu stängd


Abstractinstruktioner:

1. Deadline 25 september

2. Abstract utformas på engelska och får max innehålla 300 ord.

3. Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.
Dela upp abstractet enligt följande.
• Background: Syftet med studien. Helst mycket kort.
• Material and methods
• Results: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
• Conclusion: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas.

4. Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Första gången ett produktnamn används skall det åtföljas av det generiska namnet t.ex. omeprazole (Losec®)

5. Abstract sänds in elektroniskt via denna hemsida. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den emailadress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i ert abstract. Ändringar kan göras fram till abstractdeadline.

6. Eventuella tabeller och figurer bifogas i slutet av formuläret.

7. Abstracten sorteras och bedöms av organisationskommittén. Abstract som godkänts för publicering av författare visas elektroniskt på hemsidan och trycks i programboken

8. Sänd in texten endast en gång.

9. Det är tillåtet att anmäla mer än ett abstract.

10. Besked om acceptens sänds ut senast den 9 oktober. 

Har ni frågor angående abstracts vänligen ta kontakt med Jenny Johansson via mail: jenny@mkon.se