Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

20:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2018

25-27 april

Werköföreläsare 2018, Annika Rosengren, Göteborg

Sal A4, onsdag 25 apri,l kl 17.05

”Framtidens hjärtpatient – ny spelplan för kardiologin”

Annika Rosengren är professor i medicin vid Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet och är specialist i kardiologi och invärtesmedicin. Hon har hela tiden haft sin kliniska verksamhet på medicinkliniken på Östra sjukhuset i Göteborg som numera är en del av Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Efter legitimationen disputerade hon inom den klassiska göteborgsepidemiologin på en avhandling som rörde sociala faktorer och risk för hjärtkärlsjukdom. Sedermera fick hon en rådsforskartjänst 50% finansierad av dåvarande Medicinska Forskningsrådet under sex år och 1999 en professur i epidemiologi. Sedan 2002 är hon professor i medicin.

Forskningen har sträckt sig över breda fält, men med ett fokus på de stora variationer över tid och rum som sker kontinuerligt i hjärt-kärlsjukdomarnas utbredning, och på global hälsa. Annika Rosengren deltar sedan många år i stora globala forskarnätverk kring hjärt-kärlsjukdomar och diabetes som t ex INTERHEART, INTERSTROKE, och Prospective Urban Rural Epidemiologic study (PURE). I Sverige och andra västliga höginkomstländer minskar dödligheten i hjärt-kärlsjukdomar kraftigt, men sjukligheten i hjärtinfarkt, stroke, hjärtsvikt och förmaksflimmer är fortfarande hög. En ny stor nationell studie -  Swedish CardioPulmonary bioImage Study,  stött av Hjärt-Lungfonden - är ett världsunikt pågående forskningsprojekt inom hjärta, kärl och lunga, som utnyttjar modern bildteknik och svenska register för att ta fram ny kunskap om hjärt-kärlsjukdomar hos 30,000 deltagare från sex svenska universitetsorter. Annika Rosengren finns med i den nationella styrgruppen för detta projekt. De svenska registren är en fantastisk källa till kunskap. SIMSAM är en förkortning för Swedish Initiative for research on Microdata in the Social and Medical Sciences och utgör en satsning som stöds av Vetenskapsrådet. En av sex noder, GOthenburg CArdiovascular RegisTry Studies (GOCARTs), den enda som är specifikt inriktad på hjärt-kärlsjukdomar, leds av Annika Rosengren. Forskningen i GOCARTs har ett starkt kliniskt fokus med ett stort nätverk av forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, och innefattar områden som medfödda hjärtsjukdomar, och hjärt-kärlsjukdomar hos unga, diabetes, hjärtsvikt, högt blodtryck, förmaksflimmer, med många samarbeten lokalt och nationellt. Annika Rosengren har publicerat mer än 350 vetenskapliga arbeten, många högt citerade, och fick European Society of Cardiology´s silvermedalj år 2010.