Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

HIA-gruppen

Varför startades gruppen?
HIA-avdelningar har funnits i lite mer än tjugo år. HIA-sjuksköterskornas arbetsuppgifter täcker flera områden - från prehospital vård till akut HIA-vård samt på många sjukhus även integrerad eftervård och uppföljande sjuksköterskemottagning. Det har under en längre tid funnits önskemål från HIA-sjuksköterskor att utveckla ett nätverk för möjlighet till utbyte av erfarenheter, forskning och kompetensutveckling.

När startades gruppen?
Hösten 1999 annonserade VIC:s styrelse i Svensk Cardiologi om att starta en arbetsgrupp inom hjärtintensivvård och intresse för att aktivt arbeta i denna grupp efterfrågades.

Arbetsgruppens målsättning
Att på nationell basis skapa möjligheter för HIA-sjuksköterskor att utbyta erfarenheter, kunskaper samt aktuell forskning och därigenom befrämja kompetensutveckling inom HIA-omvårdnaden.

Utbildningsdagar för HIA-sjuksköterskor arrangeras på nationell grund med möjlighet till kompetensutveckling och med intentionen att identifiera och diskutera framtida behov av utbildning. Syftet är att ge fördjupade kunskaper inom HIA-vård/omvårdnad samt att försöka skapa en bild av hur HIA-omvårdnaden ser ut i olika delar av Sverige beroende på exempelvis geografiska förutsättningar. Utbildningsdagar hålls på olika sjukhus i Sverige för att fånga upp lokala variationer.
Hittills har utbildningsdagar hållits i Stockholm, Göteborg, Umeå, Lund, Uppsala och Örebro och Lund.


I nuläget inga aktiva medlemmar i HIA-gruppen. Vid intresse mejla VIC:s ordförande Maria Liljeroos:maria.liljeroos@regionsormland.se