Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

HIA-gruppen

Varför startades gruppen?
HIA-avdelningar har funnits i lite mer än tjugo år. HIA-sjuksköterskornas arbetsuppgifter täcker flera områden - från prehospital vård till akut HIA-vård samt på många sjukhus även integrerad eftervård och uppföljande sjuksköterskemottagning. Det har under en längre tid funnits önskemål från HIA-sjuksköterskor att utveckla ett nätverk för möjlighet till utbyte av erfarenheter, forskning och kompetensutveckling.

När startades gruppen?
Hösten 1999 annonserade VIC:s styrelse i Svensk Cardiologi om att starta en arbetsgrupp inom hjärtintensivvård och intresse för att aktivt arbeta i denna grupp efterfrågades. Gruppen består nu av fem medlemmar ifrån olika delar av landet.

Arbetsgruppens målsättning
Att på nationell basis skapa möjligheter för HIA-sjuksköterskor att utbyta erfarenheter, kunskaper samt aktuell forskning och därigenom befrämja kompetensutveckling inom HIA-omvårdnaden.

Arbetets tyngdpunkt
Att skapa förutsättningar för ett nätverksbyggande mellan HIA-enheter i Sverige genom att HIA-sjuksköterskor via e-post kan skicka information till HIA-gruppen om pågående utvecklingsprojekt, forskning, erfarenheter och aktuella artiklar.

Skicka gärna frågor till de ansvariga, diskutera olika ämnen, tyck till och kom med idéer och inlägg.

Utbildningsdagar för HIA-sjuksköterskor arrangeras på nationell grund med möjlighet till kompetensutveckling och med intentionen att identifiera och diskutera framtida behov av utbildning. Syftet är att ge fördjupade kunskaper inom HIA-vård/omvårdnad samt att försöka skapa en bild av hur HIA-omvårdnaden ser ut i olika delar av Sverige beroende på exempelvis geografiska förutsättningar. Utbildningsdagar hålls på olika sjukhus i Sverige för att fånga upp lokala variationer.

Hittills har utbildningsdagar hållits i Stockholm, Göteborg, Umeå, Lund, Uppsala och Örebro. Kommande utbildningsdagar kommer att hållas i Lund 29-30/9 2015.HIA-grupp består av:
Kirsten Andersson (Sammankallande/kontaktperson)
HIA
Skånes universitetssjukhus Lund
221 85 Lund
Tel: 046 - 17 14 55
E-post:
kirsten.andersson@skane.se


Susanne Jälmbrant (Ledamot)
HIA, Kardiologen
Norrlands universitetssjukhus
901 85 UMEÅ
090-785 2924
E-post:
susanne.widstrand@vll.se