Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

HLR-gruppen

Varför startades gruppen?
Hjärt-lungräddning (HLR) har sedan 1983 förknippats med västkusten och framför allt Göteborg men det saknades en anknytning till alla delar av vårt avlånga land. På initiativ av Birgitta Andersson skap-ades en arbetsgrupp vars medlemmar skulle komma från olika landsändar och specialiteter men ha det gemensamt att de arbetade aktivt med HLR-utbildning.

När startades gruppen?
Denna rikstäckande grupp startade sitt arbete 20 oktober 1994 med namnet VIC:s arbetsgrupp för HLR. År 2008 fick gruppen dubbel behörighet och är sedan dess en arbetsgrupp både i VIC och i Svenska rådet för hjärt-lungräddning, HLR- rådet.

Gruppens syfte och arbetssätt
Arbetsgruppens syfte är att sprida kunskap om behandling av hjärtstopp och HLR- utbildning inom både sjukvården och i vårdutbildningar. Vi arbetar i enlighet med HLR- rådets mål.

HLR- rådets mål är att rädda liv genom ett optimalt omhändertagande av personer med hjärt-stopp i Sverige samt stödja forskningen inom området.

För att få en effektiv spridning av HLR i landet har vi delat in Sverige i 8 regioner. Arbetsgruppens medlemmar ansvarar för varsin region. Inom varje region finns lokala kontaktpersoner som är verksamma på sjukhus, vårdcentraler, räddningstjänst, ambulans, vårdutbildningar osv.

Arbetsgruppen har utvecklat och är administrativt och organisatoriskt ansvarig för nedanstående nätverk:
- Nätverk för HLR- organisatörer
- Nätverk för lärare inom vårdutbildningar
- Nätverk för ambulanssjukvård


Gruppens medlemmar:

Annica Ehlers (sammankallande)
HLR- organisatör
Sjukhuset i Arvika
annica.ehlers@liv.se


Petra Skoglund (Norrbotten, Västerbotten)
HLR-organisatör
KTC
Norrlands Universitetssjukhuset, Umeå
petra.skoglund@vll.se


Ulla Lindbäck (Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Dalarna)
HLR-organisatör
KTC
Länssjukhuset Sundsvall-Härnösand
ulla.lindback@lvn.se


Ulrika Karlgren (Värmland, Närke)
HLR-organisatör
KTC
Karlskoga lasarett
ulrika.karlgren@regionorebrolan.se


Lena Svanbom (Uppland, Västmanland, Södermanland, Åland)
HLR-organisatör
KTC
Västmanlands sjukhus, Västerås
lena.svanbom@ltv.se


Marika Hampel (Stockholm, Gotland)
HLR- koordinator
HIA
Capio St Görans Sjukhus
marika.hampel@capiostgoran.se


Solveig Aune (Västra Götaland samt Nätverk för HLR-organisatörer)
Enhetschef
HLR-centrum
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
solveig.aune@vgregion.se


Johan Israelsson (Blekinge, Småland, Östergötland)
HLR- organisatör
Länssjukhuset i Kalmar
johan.israelsson@ltkalmar.se


Liselott Rehn (Skåne, Halland)
HLR-koordinator
Utbildningssektionen för Hjärt-lungräddning
Skånes Universitetssjukhus Malmö
liselott.rehn@skane.se


Vakant (Nätverk för lärare inom vårdutbildningar) 


Pär Lindblad (Nätverk för ambulanssjukvård)

Ambulansen Värnamo
par.lindblad@rjl.se