Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

PCI-gruppen

Varför startades gruppen?
 1895 upptäcktes röntgenstrålning av Wilhelm Conrad Röntgen och det blev möjligt att genom tillförsel av joniserande strålning utföra avbildning av strukturer inne i kroppen. Röntgenstrålningen och upptäckten av kontrastmedel är förutsättningen för att kunna utföra undersökning och behandling av hjärtats kranskärl. 1977 utförde den tyska läkaren Andreas Gruntzig den första ballongvidgningen, en procedur som idag kallas för PCI – Perkutan Coronar Intervention. Coronarangiografi och PCI är numera ”golden standard” för diagnostik och behandling av patienter med kranskärlssjukdom. 1979 utfördes den första PCI-behandlingen i Sverige och idag, 2010 gör vi ungefär 40 000 coronarangiografier och 20 000 PCI-behandlingar vid Sveriges 28 PCI-center. Bland landets många sjuksköterskor verksamma inom området coronarangiografi/ PCI, har det under en längre tid saknats ett nationellt forum för att utbyta åsikter, kunskaper och erfarenheter. Den explosionsartade utvecklingen ställer helt nya krav på vårdpersonalen, som består till största delen av röntgensjuksköterskor och kardiologsjuksköterskor. Idag utförs inte enbart coronarangiografi och PCI på våra center, utan även inläggning av aortaklaffar med perkutan teknik och andra ingrepp som kräver en multidisciplinär approach. I PCI-sjuksköterskans roll ingår numera också koordination och samarbete med vitt skilda specialiteter.

När startades gruppen?
 PCI-gruppen bildades under hösten 2010 för att möta detta behov. Styrgruppen består av fyra sjuksköterskor från olika delar av landet. Under 2015 har Ole Wagner valt att lämna uppdraget och vi tackar för hans medverkan och insatser.  

Arbetsgruppens målsättning
 Syftet med denna arbetsgrupp är att skapa ett forum för sjuksköterskor verksamma inom interventionell kateterbehandling, att främja forskning samt att arbeta aktivt för kompetensutveckling och fördjupade kunskaper bland de yrkeskategorier som arbetar med detta.

Planering 2019
PCI-gruppen har sedan starten 2010 arrangerat utbildningsdagar i Uppsala, Lund och Gävle, och när vi nu för åttonde gången bjuder in till PCI-dagar, så vänder vi åter blickarna mot Uppsala!
Vi välkomnar alla till PCI-dagarna 2019 den 28-29 november och ser fram emot lärorika och roliga dagar tillsammans.
Mer information om anmälan, program och kurs finns under fliken "kommande kurser och utbildningar"
Varmt välkomna!

                                       

Aktuella länkar
EAPCI Nurses and Allied Professionals
EAPCI Nurses and Allied Professionals Core Curriculum

Certifieringen för vårdprofessioner inom interventionell kardiologiKontaktpersoner PCI-gruppen

 David Sparv (Sammankallande)
 Chefssjuksköterska
 Skånes Universitetssjukhus
 221 85 Lund
 046-173 752
david.sparw@gmail.com
 


Annika Gunnarsson 

 Avdelningschef
 PCI-sektionen/ Kardiologkliniken
 Akademiska Sjukhuset
 751 85 Uppsala
 018-611 47 32, 018-611 54 90
annika.gunnarsson@akademiska.se


 Maarit Kylmämaa
 Enhetschef
 Coronar/ PCI lab.
 Sunderby Sjukhus
 971 80 Luleå
 0920-282921
maarit.kylmamaa@nll.se


 Petronella Torild 
 Utbildningsansvarig
 Sahlgrenska Universitetssjukhuset
 031-342 24 66
Petronella.Torild@vgregion.se

 Elin Joelsson
 Vårdenhetschef
 Koronarintervention/PCI
 VO Kardiologi
 Södersjukhuset 118 83 Stockholm
 Tel: 08-616 35 67
Årsredovisning 2018
Årsredovisning 2017
Årsredovisning 2015
Årsredovisning 2014
Årsredovisning 2011