Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Sekundärpreventionsgruppen

Varför startade gruppen?
Den första sjuksköterskebemannade mottagningen etablerades i Sverige 1989 i syfte att bedriva sekundärprevention och rehabilitering till patienter med kranskärlssjukdom. Ett behov uppstod av kompetenshöjande åtgärder inom området samt någon form av plattform där utbyte av erfarenhetsbaserad kunskap kunde ske

När startades gruppen?
Gruppen startades i maj 2003 på initiativ av VICs styrelse

Arbetsgruppens målsättning
Vidareutveckling av ett nationellt samt regionala nätverken för det multidisciplinära teamet som arbetar med sekundärprevention och rehabilitering av patienter med kranskärlssjukdom. Genom dessa nätverk delge och diskutera forskningsanknuten utbildning inom ämnet sekundärprevention och rehabilitering, samt bidra till kompetenshöjande utbildningsinsatser inom kardiologins olika inriktningar. De återkommande utbildningstillfällena ger också vårdpersonalen möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenhet och kan möjliggöra att kvalitén på vården och omhändertagandet av patienter med kranskärlssjukdom kontinuerligt förbättras.

Arbetsgruppens tyngdpunkt
- Att genomföra årliga nationella utbildningsdagar inom sekundärprevention, rehabilitering, medicinsk vetenskap och specifik omvårdnad relaterat till kardiologi, vård- och hälsopedagogik samt i samband med dessa utbildningstillfällen diskutera nya forskningsresultat relaterat till ämnet

- Att verka för att sjuksköterskebemannade mottagningar med inriktning sekundärprevention och rehabilitering vidareutvecklas och forskningsanknyts

- Vidareutveckla det nationella samt de regionala nätverken

- Bibehålla samverkan med Hjärt- och lungsjukas förening, både nationellt och lokalt

- Att verka för högskoleutbildning på avancerad nivå, som ger en formell kompetens och behörighet att arbeta på en sjuksköterskebemannad mottagning med inriktning sekundärprevention och rehabilitering


Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2008


Marianne Lång
Leg sjuksköterska/Rökavvänjningssköterska

HjärtRehab Mottagningen Avdelning 43/44
Hjärtcentrum
Norra Älvsborgs Länssjukhus
461 85 Trollhättan

Tel 010 4350445 eller 010 4350430
E-mail: marianne.lang@vgregion.se

Sammankallande i arbetsgruppen


Kicki Tengblad
Leg Dietist

Dietistmottagningen
Per Dubbsgatan 14
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Telefon 031-342 48 24
E-mail: kicki.tengblad@vgregion.se


Maria Samuelsson
Leg sjuksköterska

Hjärtmottagningen/Medicinmottagningen 2
Östra sjukhuset
Diagnosvägen 11
416 85 Göteborg

Tel 031 343 82 33
E-mail: maria.b.samuelsson@vgregion.seElin Lundberg

Leg sjukgymnast

Rehabiliteringscentrum område 2 Hus D 4
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping

Tel 036 321850
E-mail: elin.lundberg@rjl.se


Jessica Lindman Johansson
Leg sjukgymnast

Hjärtcentrum, Sjukgymnastiken
Norrlands Universitetssjukhus
907 37 Umeå

Tel 090 785 84 41
E-mail: jessica.lindmanjohansson@vll.se

Från vänster:
Maria Samuelsson, Jessica Lindman Johansson, Christine Tengblad, Marianne Lång, Elin Lundberg