Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Sekundärpreventionsgruppen

Varför startade gruppen?
Den första sjuksköterskebemannade mottagningen etablerades i Sverige 1989 i syfte att bedriva sekundärprevention och rehabilitering till patienter med kranskärlssjukdom. Ett behov uppstod av kompetenshöjande åtgärder inom området samt någon form av plattform där utbyte av erfarenhetsbaserad kunskap kunde ske

När startades gruppen?
Gruppen startades i maj 2003 på initiativ av VICs styrelse


Arbetsgruppens målsättning och tyngdpunkt:
Arbetsgruppen i sekundär prevention har som målsättning och tyngdpunkt att regelbundet, helst vartannat år, ordna nationella utbildningsdagar  som ger vårdpersonalen både inom öppen och slutenvården möjlighet till utbyte av kunskap och erfarenhet och kan därigenom möjliggöra att kvalitén på vården och omhändertagandet av patienter med kranskärlssjukdom kontinuerligt förbättras.

VIC:s arbetsgrupp för Sekundärprevention söker nya medlemmar!
Gruppen söker dig som vill vara med och utveckla det sekundära preventionsarbetet via VIC genom att ex anordna nationella utbildningsdagar inom sekundärprevention!
För mer information klicka här

Planerade utbildningsdagar
Arbetsgruppen för medfödda hjärtfel anordnar utbildningsdagar med titeln:
”Mitt medfödda hjärtfel påverkar inte bara mitt hjärta”.
Utbildningsdagarna kommer att hållas på Nya karolinska i Stockholm den 6-7 februari 2020. Anmälan har öppnat och sista anmälningsdatum är 10/1 2020.
Läs mer om kursen, program och anmälan under fliken "kommande kurser och utbildningar"

Verksamhetsberättelse 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Verksamhetsberättelse 2015
Verksamhetsberättelse 2010
Verksamhetsberättelse 2008

Sammankallade i arbetsgruppen

Elin Lundberg
Leg. sjukgymnast

Rehabiliteringscentrum område 2 Hus D 4
Länssjukhuset Ryhov
551 85 Jönköping
Tel 010-242 69 92 E-mail: elin.lundberg@rjl.seMaria Samuelsson
Leg. sjuksköterska

Hjärtmottagningen/Medicinmottagningen 2
Östra sjukhuset Diagnosvägen
11 416 85 Göteborg
Tel 031 343 82 33
E-mail: maria.b.samuelsson@vgregion.seKia Alsén
Leg. Sjuksköterska

Hjärtmottagning Kranskärl, Lund
Lasarettsgatan 36
221 85 Lund
Tel: 046-177371.
E-mail: christina.alsen@skane.seAmanda Ek
Leg. Sjukgymnast

Karolinska Universitetssjukhuset
Fysioterapi Solna A6:U1
171 76 Stockholm.
e-mail: amanda.ek@gih.seSanna Lindgren
Leg. Sjuksköterska

Samlad mottagning Medicin
Region Sörmland,
641 22 Katrineholm
Tel: 0150-56607
E-mail: sanna.lindgren@regionsormland.seMarianne Björegren
Legitimerad dietist

Kardiologiska kliniken
Universitetssjukhuset i Linköping
Region Östergötland
581 85 Linköping

Tel: 010-103 42 26
E-post: Marianne.Bjoregren@regionostergotland.se