Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Stipendier

 Vi publicerar fortlöpande aktuella stipendier vilka du som medlem kan ansöka om. För att erhålla VICs stipendium krävs att du betalat in din medlemsavgift under de 2 senaste åren.
 Vid ev frågor kontakta

Anna Holmberg
E-post:anna.holmberg@rjl.se

 Post: Anna Holmberg
 Biomedicinsk analytiker
 Klinisk fysiologi
 Region Jönköpings län
 551 85 Jönköping


Mona Schlyters kliniska pris & Bengt Fridlunds vetenskapliga pris

Under det kardiovaskulära vårmötet varje år delades två priser ut till personer som gjort betydelsefulla insatser inom det kardiovaskulära området.

- Mona Schlyters kliniska pris för ett betydelsefullt förbättringsarbete i klinisk praxis.
Detta kliniska pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Mona Schlyters namn för hennes insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Information om stipendiet

-
 Bengt Fridlunds vetenskapliga pris för en betydelsefull vetenskaplig insats.
Detta vetenskapliga pris vill uppmuntra och uppmärksamma en betydelsefull insats inom det kardiovaskulära området. Priset är instiftat i Bengt Fridlunds namn för hans insatser inom kardiovaskulär omvårdnad.

Information om stipendiet


VIC Resestipendier

 Avsikten med resestipendiet är att stödja VIC-medlemmars deltagande i VIC's utbildningsdagar/konferenser/kongresser/studiebesök, nationellt som internationellt, inom hjärtsjukvård.
 Stipendiet kan endast användas för resor, VIC's utbildningadagar, kongressavgifter och uppehälle.
 Två gånger per år utdelas stipendier, för totalt 40 000 kronor per år.

 Sista ansökningsdag för 2019 års resestipendier är den 31 januari resp 31 augusti.

 Ansökningen skall skickas in via mail till Anna Holmberg. Påskrift av avdelningschef eller enhetschef, scannas in och skickas via mail inom 5 arbetsdagar.
Ansök resestipendie härVIC Projektstipendier

 Sista ansökningsdag för 2019 års projektstipendier är den 31 januari.

 En gång per år utdelas stipendier, som mest 40 000 kronor per år.

 Ansökningen skall skickas in via mail till Anna Holmberg. Påskrift av avdelningschef eller enhetschef, scannas in och skickas via mail inom 5 arbetsdagar.
Ansök projektstipendie härSvenska Hjärtförbundets resestipendium