Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

23:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2022

6-8 april

ABSTRACTPRESENTATION

Fria föredrag
25 st. abstract väljs ut för muntlig presentation vid sessionerna Fria föredrag. Vid den muntliga presentationen presenterar du ditt arbete under  8 minuter och därefter följer en modererad diskussion under 4 minuter. Presentationerna hålls i de föreläsningssalar som används under vårmötets vetenskapliga program.
Läs mer,  Instruktioner till föreläsare.

Fallpresentation
5 st. fall väljs ut för muntlig fallpresentation, där du presenterar arbetet under 3 minuter och efterföljs av 3 minuter modererad diskussion. Presentationen får innehålla max 5 st. bilder som du lämnar till Föreläsarservice senast 2 timmar innan din presentation. Presentationerna hålls i någon av de föreläsningssalar som används under vårmötets vetenskapliga program.    

Poster och Korseld
Storlek på posters, bredd, 90 cm x höjd, 110 cm. Vetenskapliga posters sitter uppe från onsdag till fredag. På plats i kongresshallen finns en posterdisk där personal hjälper dig med information och material för uppsättning. Under torsdag eftermiddag direkt efter Korseld sessionen, hålls ett postermingel i utställningen, du förväntas finnas till hands vid din poster för att ge möjlighet för vidare frågor och diskussioner kring ditt arbete.  
Poster kan författas på engelska eller svenska.

Den modererade postersessionen ”Korseld” hålls på torsdag eftermiddag i separata konferenssalar alt. i posterområdet, beroende på konferensanläggning. Abstractet presenteras muntligt under 2 minuter, följt av moderatorledd diskussion under 3 minuter. Den elektroniska postern får innehålla 1-3 bilder och lämnas i Föreläsarservice senast 2 timmar innan den modererade postersessionen.  

PRISER
En jury bedömer på plats de muntliga presentationerna.
5 st ”Bästa Fria föredrag”, 6 st ”Bästa Korseld” utses, och 1 st “Bästa Fallpresentation”.

Vinstsumman är 12.000 kr för ”Bästa Fria föredrag”, 7.000 kr för ”Bästa Korseld poster”, och 5.000 kr för “Bästa Fallpresentation”.

Vinnarna presenteras på kongressmiddagen under torsdagskvällen.

SÄNDA IN ABSTRACT
Instruktioner

1. Hemsidan öppnar den 1 december för insändning och stängs den 15 januari.

2. Abstract utformas på engelska och får max innehålla 300 ord.

3. Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.

4. Forskningsresultat - dela upp abstractet enligt följande.
• Background: Syftet med studien. Helst mycket kort.
• Methods: Beskriv material och metoder.
• Results: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja slutsatsen. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.
• Conclusions: Slustatsen(erna). Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas.

5. Fallbeskrivningar - dela upp abstract enligt följande.

• Introduction: Förklara varför denna fallbeskrivning är viktig och har ett utbildningsvärde.
• Case presentation: Kortfattade detaljer avseende vad patienten/erna hade för debutsymtom och kön. Beskriv relevanta delar av det kliniska förloppet för fallet.

• Conclusions: En kort slutsats om vad åhöraren kan lära sig från fallet samt ev konsekvenser för klinisk handläggning av framtida patienter.
 Fallbeskrivningar kommer endast i fråga för muntlig presentation och bästa fallpresentation belönas med ett personligt pris på 5000kr. Inga fallbeskrivningar kommer att bli föremål för posterpresentation.

6. . Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet. Använd i första hand generiska namn på läkemedel. Om produktnamn är oundgängliga skall de vid första omnämnande åtföljas av det generiska namnet t.ex. Losec® [omeprazol].

7. Eventuella jävsförhållanden eller kommersiella intressen anges i särskild ruta.

8. Abstract sänds in elektroniskt via denna hemsida. Sänd in texten endast en gång. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den e-postadress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i ert abstract. Ändringar kan göras fram till abstractdeadline.

9. Eventuella tabeller och figurer bifogas i slutet av formuläret.

10. Abstract sorteras och bedöms av Vårmötets abstractkommitté.
 Abstract som godkänts för publicering av författare visas elektroniskt på hemsidan och i appen.

11. Försteförfattaren/presentatören erhåller 50% rabatt på kongressavgiften.

12. Det är tillåtet att anmäla mer än ett abstract.

13. Besked angående abstract sänds ut under februari månad.

14. Abstract som även inskickats till internationellt möte, men som vid inskickandet för presentation vid Vårmötet ännu inte publicerats i artikelformat är också välkomna.