Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkomna att läsa alla posters nedan

Sjuksköterskors upplevelse av Kliniskt Basår på Astrid Lindgrens barnsjukhus
Johanna Rydström

Att hitta bättre behandlingar mot osteosarkom
Ingrid Lilienhal

Safety, β-Sarcoglycan Expression, and Functional Outcomes From Systemic Gene Transfer of rAAVrh74.MHCK7.hSGCB in Limb-Girdle Muscular Dystrophy Type 2E/R4
Catharina Maijgren Steffensson

Läkemedelsföljsamhet hos njurtransplanterade ungdomar
Jonna Salmelin & Patricia Mathisson

När uppnås motoriska milstolpar för barn födda extremt för tidigt? Motorisk utveckling under första året
maria Örtqvist

Hur uttrycks barns bästa under sjukhusvistelsen? - En observationsstudie
Angela Afua Quaye

Hur ges barn möjlighet att delge sina erfarenheter av vården vid barn- och ungdomskliniker?
Anna Nordlind

Antibiotikabehandling vid neuroborrelios hos barn och ungdomar - en retrospektiv studie
Barbro Hedin Skogman

Barn behöver veta
Marie Edwinson Månsson

Nej, nej, nej - Små barns lek om sjukvårdprocedurer
Maria Forsner

Patientnära ultraljud inom barnsjukvården
Aron kerenyi

Tidig intervention i hemmiljö för de extremt prematurfödda barnen & deras föräldrar
Erika Baraldi

Språkligt utfall relaterat till hjärnstrukturers volym hos extremt förtidigt födda barn
Hedvid Kvanta

Cardiac manifestations in the national cohort of Multisystem Inflammatory Syndrome in
André Rudolph

Maskininlärningsbaserad analys av vitalparametrar för tidig upptäckt av infektioner hos nyfödda
David Forsberg

Kortisonbehandling av barn med akut ansiktsförlamning FACE-studien- en dubbel-blindad, placebo-kontrollerad multicenter RCT
Barbro Hedin Skogman

Impacted family equality, self-confidence and loneliness: a cross-sectional study of first-time and multi-time fathers’ satisfaction with prenatal and postnatal father groups in Sweden
Birgitta Kerstis

FOOD PROTEIN INDUCED ENTEROCOLITIS SYNDROME- I VÄSTERBOTTEN 2004-2018
Magnus Öhlund

Increase in Kawasaki disease incidence observed in 30-year population-based study in Sweden
André Rudolph

Interferonfri behandling av barn och unga med hepatit B eller C virusinfektion
Maria Essén Qamhawi

Jag vill inte! Barns berättelser om fenomenet tvång vid procedurer i hälso- och sjukvården
Anna Gerdin

INTRAHOSPITALA TRANSPORTER AV EXTREMT PREMATURFÖDDA BARN, FÖREKOMST AV INTRAVENTRIKULÄRA BLÖDNINGAR OCH PSYKOMOTORISKT UTFALL VID 24 MÅNADERS KORRIGERAD ÅLDER
Noni Wadström

Barnvandring på barnhospice
Anna Hasselsten & Jonna Rylander

Ärrad för livet - Hur gick det sen?
Marie Kristiansen

Stödprogram vid barnreumatisk diagnos - Ökad trygghet till barn och deras föräldrar
Karina Mördrup

Sjuksköterskors erfarenheter av blodprovstagning på barn: En kvalitativ studie från svensk barnsjukvård
Henrik Hjelmgren

Syskons erfarenhet av ’’the Family Talk Intervention’’ (FTI) - Ett familjebaserat stödprogram i pediatrisk onkologi
Kerstin Ivéus

Neonatal sjuklighet efter antipsykotikaexponering under graviditeten
Essi Whaites Heinonen

Tidig upptäckt av livshotande tillstånd hos nyfödda med hjälp av maskininlärningsbaserad analys av vitalparametrar
Katja Adolphson

Digitala stödgrupper för syskon i sorg - Att ställa om istället för att ställa in
Kerstin Ivéus

Retrospektiv journalstudie på incidens och antiviral behandling av cytomegalovirus hos spädbarn med gallvägsatresi
Ulrika Liliemark

Vad vill föräldrar ha information om i neonatalvården?
Anna-Klara Martin-Löf

Svenska barnnjurregister BNR
Kajsa Åsling Monemi

Kroppsviktsmätningar stödjer maskinlärningsalgoritm i prediktion av neonatal sepsis
Alexander Mildalen Stålhammar

Läkemedel och kliniska beslutsstödsystem; Hur koffein påverkar hjärtfrekvenskarakteristika hos prematurfödda barn
Anna Claréus

Långtidsuppföljning av livskvalitet efter Langerhans cellhistiocytos i barndomen
Helena Hertzberg

Anti-NMDA-receptorencefalit och Opsoklonus-myoklonussyndrom i Västra Götaland
Parisa Hajjari

Identifiera sepsis med ett enkelt sepsis screeningverktyg på barnakuten
Yasmin Ali Noor

Specialkost på sjukhus –En kartläggning av patienternas upplevelser
Freja Anckers

Nationella gastrostomistudien från ett omvårdnadsperspektiv
Ingrid Abrahamsson

Kunskapscenter för neuropsykiatriska svårigheter vid diabetes – för bättre egenvård
Torun Torbjörnsdotter

Nytt kunskapscentrum - modell för att underlätta egenvård vid kronisk sjukdom
Torun Torbjörnsdotter

Barnmisshandel och omsorgsvikt
Ingrid Almén Uvnäs

Stöd för att kunna ge barn  med flerfunktionsnedsättning förutsättningar till god hälsa
Mona Pihl

Etiology of clinical community-acquired pneumonia in Swedish children aged 1-59 months with high pneumococcal vaccine coverage – The TREND Study
Annika Eklundh

Allergen immunterapi och dess påverkan på hälsorelaterad livskvalitet och symtom – en treårs uppföljning
Helena Agenäs

Hoppas på det bästa men förbered på det värsta
Rodrigo Higuera Borquez

Poängsystem för prediktion av malaria och denguefeber hos barn och vuxna efter tropikvistelse
Donya Satarvandi

Inverkan av smärta i vardagslivet hos barn med osteogenesis imperfecta
Anna Hallin

Screening för att Upptäcka Barn som Far Illa
Ida Horst

UPPFÖLJNING AV VÄSTERBOTTNISKA BARN MED FOOD PROTEIN ENTEROCOLITIS SYNDROME
Sara Liljeholm

Utökat stöd inom neonatal mottagning - vad efterfrågar föräldrar & personal?
Erika Baraldi