Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Kontaktinformation

Symposiuminformation

Nedan anger du information om ditt programförslag. Välj vilken delförening/intresseförening/utskott som står bakom programförslaget samt hur många tidsblock ni önskar (1 block är 45 minuter). Huvudtitel och sessionsbeskrivningen är det vi kommer att använda i programmet och på hemsidan. Viktigt är att ni fyller i eventuella delmål för ST samt om det finns ett max antal deltagare.

Moderatorer

Nedan anger du de moderatorer du planerat för i ditt programförslag. Du kan återkomma med detta senare, men det är en fördel att skicka in ett så komplett förslag som möjligt.

Moderator 1

Föreläsare & Programpunkt

Nedan anger du de föreläsare du planerat för i ditt programförslag. Du kan återkomma med detta senare, men det är en fördel att skicka in ett så komplett förslag som möjligt.

Programpunkt 1

Jag som förslagshållare accepterar uppdragen

  • att vara kontaktperson för programförslaget samt
  • att försäkra om att alla föreslagna moderatorer och kontaktas för att ge godkännande till sitt medverkande, alt. finna alternativa medverkande för programförslaget