Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

Nuklearmedicinskt Webinar 2021

19-20 maj

Nuklearmedicinskt vårmöte som kurs för ST-läkare - information

Till alla ST-läkare som deltar i Nuklearmedicinskt vårmöte, 19-20 maj 2021:

Vårmötet är Lipus-granskat och räknas som kurs för deltagande ST-läkare. Kursintyg enlig Socialstyrelsen delmål kommer att erhållas för aktivt deltagande i föreläsningarna. Eftersom mötet blir digital ska du först efter vårmötets slut, dvs efter sista föreläsningen på torsdag 20/5, anmäla ditt deltagande och lämna in kursutvärdering, se följande instruktioner.
 
Strax innan Vårmötet kommer en zoom-länk kommer att skickas ut till alla anmälda sjukhus - till den kontaktansvarig som anmälde sjukhuset. Den länken är sedan fri att dela med alla medarbetare inom nuklearmedicin på sjukhuset. Individuella anmälningar får en egen länk.

Instruktioner hur du går tillväga:
  *   Delta i vårmötets föreläsningar under de två dagarna (ej obligatoriska moment är: Årsmötet SFNM, virtuella kaffe- och lunchrum och företagspresentationer). Vi kommer inte att kontrollera närvaro då vi kör digitalt och förutsätter att man är ärligt i sitt deltagande. Föreläsningarna kommer ej att spelas in och kan således ej ses i efterhand.
  *   Observera att man måste delta i alla föreläsningar båda dagarna för att få kursintyget.
  *   Efter sista föreläsningen på torsdag 20/5, dvs efter avslutningen så mailar du ditt deltagande till kontaktperson: daniel.manna@kronoberg.se. Daniel kommer då att ordna med kursintyg och en kursutvärdering som du ska fylla i.

Vid eventuella frågor kontakta daniel.manna@kronoberg.se (Vårmötets kontaktansvarig för kursintyg och kursutvärdering) eller cecilia.wassberg@gmail.com.

Länk till Lipus om kursen: https://www.lipus.se/kurs/nuklearmedicinskt-varmote/
Vårmötet 19-20 maj 2021
Övergripande mål: Målet med kursen är att öka kunskapen avseende nuklearmedicinsk diagnostik och behandling samt ge en uppdatering kring teknikerna och strålskydd inom området.

Resultat för deltagaren
Kunskapsmål:
1. Ökad förståelse för nuklearmedicinsk diagnostik och behandling
2. Ökad förståelse för strålskydd
3. Ökad förståelse om patientsäkerhet och etiska problem vid medicinsk diagnostik
4. Möjlighet att presentera och ta del av vetenskapliga arbeten

Delmål:
Nuklearmedicin: SOFS 2015:8 a5,c1,c2,c3,c4,c5,c10
Klinisk fysiologi: SOFS 2015:8 a5,c2,c3,c4
Radiologi: SOFS 2015:8 a5,c2,c3,c4