Javascript is disabled

Javascript seems to be disabled. This will break some core site features. Please enable javascript or revisit this site from another device.

 

 

FÖNH

Specialistföreningen för öron-, näs- och halssjuksköterskor (FÖNH) är en ideell förening för sjuksköterskor aktiva inom Öron-, näs- och hals (ÖNH)-sjukvård. Föreningen startade 1987 och firar i och med det 30 år, år 2017. 

ÖNH-specialiteten har under många år utvecklat ett antal subspecialiteter så som audiologi, foniatri, huvud- och halskirurgi, otoneurologi och rhinologi. Detta kräver en ökad specialistkunskap för såväl sjuksköterskor som annan sjukvårdspersonal.

FÖNH verkar för att sjuksköterskor som arbetar inom denna specialitet får möjlighet till kunskapsutveckling genom att stödja och anordna utbildning, bland annat genom att anordna en årlig temadag och ÖNH-dagarna. Temadagen och ÖNH-dagarna är också en viktig träffpunkt för ÖNH-sjuksköterskor från hela landet. FÖNH uppmuntrar och stödjer forskning och utbildning genom att dela ut stipendier. FÖNH sprider kunskap om ÖNH-sjukvård och omvårdnad genom hemsidan och hjälper till förmedla kontaktnät mellan ÖNH-sjuksköterskor. 

FÖNH har också de senaste åren etablerat kontakt med de Norska och Danska ÖNH-sjuksköterskorna och deras föreningar. FÖNH har sedan dess varit med och arrangerat gemensamma Nordiska kongresser för ÖNH-sjuksköterskor.

Mer information om föreningen finns på vår hemsida. Där kan ni även hitta uppgifter om medlemskap och hur man blir medlem. 

FÖNH

Med vänlig hälsning,


FÖNHs styrelse:

Ylva Tiblom Ehrsson, Uppsala Universitet, Helsingborgs Lasarett

Lisa Sjögren, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Eva Hjelm, Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge

Susanne Larsson, Centralsjukhuset Karlstad

Agneta Hagren, Skånes Universitetssjukhus, Lund

Lisa Hansson Wettergren, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna

Brith Granström, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Louise Hafsten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anna-Maria Svensson, Karolinska Universitetssjukhuset, Solna