Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Vill du gå en ST-kurs som omfattar stora delar av de kardiologiska kursmålen i 

din ST-utbildning? 


Då ska du komma till Lund och delta i vår uppskattade Översiktskurs i kardiologi som arrangeras på Skånes universitetssjukhus 16-20 maj 2022.

Kursen har tidigare år fått mycket fina betyg av deltagarna (helhetsbetyg 5,9 av 6 på 2021 års kurs) och vi arbetar kontinuerligt för att ytterligare höja kvaliteten samt hålla utbildningen uppdaterad med nya rön. Kursen har aktivt utformats för att uppfylla Socialstyrelsens målbeskrivning för målgruppens specialiteter och ger en omfattande genomgång av det kardiologiska fältet.

Kursens mål och innehåll

Efter kursveckan kommer deltagaren ha goda kunskaper om utredning och behandling av vanliga kardiologiska tillstånd, samt kännedom om när regionsjukhuset bör kontaktas.

Kursens upplägg

Kursen är utformad kring traditionella- och fallbaserade föreläsningar samt fallbaserade diskussioner och interaktiva EKG-tolkningssessioner. För att ytterligare stimulera diskussion och interaktion används flervalsfrågor flitigt under kursens föreläsningar.

Målgrupp

I första hand riktar vi oss till ST-läkare inom samtliga invärtesmedicinska specialiteter samt ST-läkare inom akutsjukvård. För ST-läkare i kardiologi* rekommenderas kursen framförallt under första halvan av ST:n. Kursen kan också vara lämplig för AT-läkare som önskar fördjupa sina kunskaper inom kardiologi.

*För ST-läkare i kardiologi täcker kursen delmål b2, b3, c1, c2, c3, c4, c6, c7, c8, c9, c10, c11 & c12

Pris

12 000kr exklusive moms. Lunch och fika ingår.
Resor och boende bekostas av deltagarna själva.
Kursmaterial samt fördjupningslitteratur kommer att finnas tillgängligt i digital form.


Kursplats
Skånes universitetssjukhus i Lund


För att erbjuda så hög pedagogisk nivå som möjligt ges kursen enbart i fysisk form. Föreläsningslokalen är stor och kommer kunna erbjuda möjlighet till fysisk distansering för de som önskar. Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och om covidsituationen försämras kan kursen komma att konverteras till ett digitalt format.  

Kommentarer från kursen 2021

” Otroligt genomtänkt innehåll och mycket bra pedagogik.”

”Bra fall som kompletterades med bra svar på våra frågor. Tydliga budskap. Engagerade föreläsare!”

”Mycket case, bra organiserat, proffsigt! ”


”Relevant, interaktivt, praktiskt tillämpbart”

”Engagerad, tydlig kursledning. Bra läsmaterial. Fantastiska föreläsare.”

”Generellt sett var kursinnehållet, organisationen och föreläsarna de främsta styrkorna - vilket egentligen täcker det mesta.”

”Mycket engagerad och professionell kursledning. Mycket kunniga föreläsare, högt i tak och bra svar på samtliga frågor.”

”Pålästa, engeragerade, föreläsare. Bra och kliniskt relevanta case. Uppdaterad vetenskap.”

”Mycket bra organiserat. Lagom med pauser. Bra interaktion i fallen.”