Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Stipendium

Klicka på ”Läs mer" under respektive stipendium för att läsa mer och hur du söker. 
Sista dag för ansökan är den 1 maj

Stipendium gällande forskning inom axial spondylartrit i samarbete mellan UCB Pharma och SRF

SRF har i samarbete med UCB Pharma Sweden instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja patientnära forskning inom reumatologi med inriktning på axial spondylartrit.
Stipendiets storlek är 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumadagarna i Stockholm i september 2020.

Läs mer

Svensk Reumatologisk Förenings stipendium för kliniskt verksamma läkare inom reumatologi

SRF har inför Reumadagarna 2020 instiftat ett stipendium med finansiellt stöd av AbbVie AB. Stipendiet är avsett att stödja forskning kring åtgärder som underlättar för personer som lever med reumatisk sjukdom.
Syftet med stipendiet är att uppmärksamma och uppmuntra läkare inom svensk reumatologi som med evidensbaserade metoder utvärderar och/eller utvecklar verktyg eller åtgärder som underlättar för patienter med reumatisk sjukdom att diagnosticeras tidigt, eller att i rätt tid remitteras till rätt instans, eller som förbättrar patienternas delaktighet i sin egen vård.
Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Stipendiesumman är på 150 000 kr och delas ut under Reumadagarna 2020 i Stockholm.

Läs mer

Nominering till Reumatikerförbundet och Pfizer gemensamma stipendium till minne av Sveriges första kvinnliga professor i medicin Nanna Svartz

Syftet med stipendiet är att uppmuntra patientnära forskning i Sverige, samt att bidra till ökat intresse och kännedom om den reumatologiska forskningen bland sjukvårdspersonal, beslutsfattare och allmänhet. Tidigare nomineringar är inget hinder.
Vid bedömningen läggs stor vikt vid motiveringen. Stipendiaten får vara senior, men ska vara fortsatt forskningsaktiv. Forskningsmeriterna ska vara goda oavsett om stipendiaten är tidigt eller i ett senare skede av sin forskning
Forskning i nära samverkan med reumatiker/patienter (en så kallad forskningspartner) prioriteras. Stipendiet är i år 150 000 kr och kan delas mellan flera personer som samarbetat kring den stipendiebelönade insatsen. Utdelningen sker under Reumadagarna. Stipendiet ska användas till forskning eller därmed förknippad verksamhet såsom utbildning eller studieresa.

Läs mer

Stipendium gällande tvärfunktionell inflammatorisk forskning i ett samarbete mellan Amgen och SRF

SRF har i samarbete med Amgen instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja forskning inom reumatologi.
Stipendiets storlek är 50 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Stipendiet kommer att utdelas i samband med Reumadagarna i Stockholm i september 2020.
Vem kan söka: Kliniskt verksam läkare inom reumatologi som är registrerad som doktorand eller disputerat under de senaste 5 åren (föräldraledighet räknas av). För att få söka stipendier från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året stipendiet utlyses och året dessförinnan.
Kriterier: Sökande ska driva ett samarbetsprojekt som främjar klinisk reumatologi i Sverige och som innefattar minst ytterligare en disciplin utöver reumatologi.
Stipendiet ges i sin helhet till en sökande.

Läs mer

FRS stipendium om 50. 000 kr i samarbete med Novartis för utvecklande av vården av reumatiskt sjuka patienter.

Stipendiet är av yrkesförkovrande natur och kan sökas av medlemmar i FRS som behöver ekonomiskt stöd för att genomföra projekt eller forskning som syftar till att förbättra och/eller utvärdera omvården för patienter med reumatiska sjukdomar.
Syftet med stipendiet är att stödja och uppmärksamma sjuksköterskor som på ett strukturerat och vetenskapligt sätt arbetar för utvecklandet av reumatologisk omvårdnad.
Stipendiaten förväntas presentera sitt projekt/forskning vid lämpligt möte/konferens där FRS är arrangör eller medarrangör för att sprida kunskap om reumatologisk omvårdnad.

Läs mer

Stipendium gällande forskning inom tidig reumatoid artrit i samarbete mellan Bristol-Myers Squibb och SRF

Bristol-Myers Squibb har tillsammans med SRF instiftat ett reumatologistipendium för 2020 med syfte att stödja forskning inom reumatologi med fokus på tidig reumatoid artrit.
Stipendiets storlek är på 100 000 kronor. Hela stipendiet utdelas som forskningsanslag och förvaltas av stipendiatens forskningsinstitution. Stipendiet kommer att delas ut i samband med Reumadagarna i Stockholm i år.
Kliniskt verksam läkare inom reumatologi som är registrerad som doktorand eller disputerat under de senaste 5 åren (föräldraledighet räknas av). Sökande ska bedriva forskning inom reumatoid artrit med fokus på tidig sjukdom. För att få söka stipendier från SRF måste sökanden vara medlem och betalat medlemsavgift i SRF under det året stipendiet utlyses och året dessförinnan.

Läs mer

Reumatologistipendium 2020

SRF har i samarbete med Lilly instiftat ett reumatologistipendium med syfte att stödja patientnära forskning inom reumatologi.

Läs mer