Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Anmälan är nu öppen!

Välkommen till SFAI-veckan den 16-18:e september 2020!

Nu börjar förberedelserna inför SFAI-veckan 2020. Vi ses väl där?

Vart? Uppsala Konsert & Kongress
När? 16-18 september 2020

motionmailapp.com

Information med anledning av covid-19

SFAIs styrelse följer händelseutvecklingen kring covid-19 och kommer att följa de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten och regionerna ger. Riktlinjer uppdateras dagligen och skiljer sig ibland åt mellan olika regioner, varför vi inte ger några rekommendationer utan hänvisar till dessa.

SFAI ställer in alla möten och kurser fram till den 1/ 5. Några regioner har redan tagit beslutet att ställa in alla utbildningar och resor. SFAI uppdaterar informationen då vi vet mer.

Organisationskommittén för SFAI-veckan och SFAIs styrelse avser i nuläget att genomföra SFAI-veckan som planerat.

SIS rekommenderar följande länkar:
Medicinska rekommendationer saknas i stor utsträckning i nuläget. WHO följer utvecklingen och uppdaterar ofta sin sida om COVID-19 (länk).

På folkhälsomyndighetens hemsida finns uppdaterad information – där man också kan läsa den pandemiplan som finns. Denna är avsedd för influensa, och kommer troligen att uppdateras för att avse COVID-19 (Länk).
Läs gärna igenom ”beroende och konsekvensanalys, hälso- och sjukvård” från krisberedskapsmyndigheten där nationell hantering av pandemi beskrivs. (Länk)


Välkomna tll SFAI-veckan!

Mötet kommer att hållas på Uppsala Konsert och Kongress som ligger centralt i Uppsala och är lättillgängligt med allmänna transportmedel.

Inom ramen för temat Molekyl, Människa och Samhälle är avsikten att belysa relevanta ämnen inom anestesi och intensivvård från det lilla till det stora perspektivet med fortbildning och ny kunskap i fokus.
Programmet blir varierat och kommer att omfatta såväl anestesi vid komplexa kirurgiska tillstånd, specialområden inom intensivvård och akutmedicin, respiration, cirkulation, pediatrisk och obstetrisk anestesi som bristsituationer inom personal/material, arbetsmiljö, miljöaspekter, kompetensförsörjning av personal samt mycket annat.
Utöver svenska föreläsare kommer flera internationella gäster att bidra med specialkunskaper.

I det sociala programmet erbjuds bland annat bankettmiddag på Uppsala slott samt tränings- och kulturaktiviteter med Uppsalaanknytning. Ta chansen och anmäl dig till Anestesilöpet!

Hjärtligt välkomna till Uppsala!      


Från SFAI-veckan 2019

Presentationer