Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Lunch med en expert

Michelle Chew
Myokardskada efter icke-kardiell kirurgi

Datum? Onsdag 16 september
Tid? 11.30 - 12.20
Plats? Sal C
Maxantal? 8 deltagare per tillfälle
Pris? 400 kr ex moms.
Anmälan? Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan.

Åsa Rudin, Karolina Persson, Eva Hannertz Schmidtke

Hur gör vi när autonomin krockar med rättvisan - rundabordssamtal om vardagliga etiska problem!
Etik inom anestesi och intensivvård ur ett vardagsperspektiv

Datum? Onsdag 16 september
Tid? 11.30 - 12.20
Plats? Sal B
Maxantal? 8 deltagare per tillfälle
Pris? 400 kr ex moms.
Anmälan? Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan. 


Jenny Skytte
Normkritik som grund för värdebaserad vård och samverkan.

Få av oss funderar över normer i samhället eftersom de flesta av oss lever inom ramen för styrande normer, och när vi lever innanför är normer osynliga. Genom att synliggöra rådande normer, och hur vi enskilt förhåller oss till dem, kan vi öka möjligheten för alla att både arbeta och vårdas i en organisation. Det ökar trivsel, minskar sjukskrivningstal och förbättrar produkten, dvs i det här fallet vården. Genom ett interaktivt symposium om max 20 personer diskuterar vi normer, normkritik, mänskliga rättigheter, vårdens grundläggande värden och vår roll som kollegor och vårdare.

Jenny Skytte utbildar inom likabehandling vid Försvarsmakten, där hon också arbetar som utvecklingsläkare. Jenny Skytte är disputerad specialistläkare i anestesi och intensivvård och dessutom utbildad inom likabehandling och normkritik.

Datum? Torsdag 17 september
Tid? 11.30 - 12.45
Plats? Sal K3 + K4
Maxantal? 8 deltagare per tillfälle
Pris? 400 kr ex moms.
Anmälan? Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan.

Martin Jöhr
Anesthesia induction for the upset child without venous access

Datum? Torsdag 17 september
Tid? 11.30 - 12.45
Plats? Sal C
Maxantal? 8 deltagare per tillfälle
Pris? 400 kr ex moms.
Anmälan? Sker i samband med anmälan till SFAI-veckan.