Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Onsdag eftermiddag 15.30-17.00

Astma
Moderator: Caroline Stridsman

15.30-15.32 – Välkommen och introduktion

15.32-15.42 Marieann Högman - Längdskidåkare med eller utan astmadiagnos har ökad diffusion för NO från luftrören

15.43-15.53 Paul Miller - The cost-effectiveness of Temperature-controlled Laminar Airflow in uncontrolled severe asthma

15.54-16.04 Valentyma Yasinska - Mepolizumab minskar urin-LTE4 vid svår astma

16.05-16.15 Anna James - Matrix metalloproteinase-3; En biomarkör kopplad till svår astma och användning av orala steroider

16.16-16.26 Johan Kolmert - Urinary LTE4 och PGD2 metabolites are associated with type 2 inflammation in adults and adolescents with asthma

16.27-16.37 Magnus Löfdahl - Effekter på klimatutsläpp och sjukdomskontroll vid byte från drivgas- till pulverinhalator vid astma.

16.38-16.48 Johanna Karlsson Sundbaum - Risk factors associated with severe COVID-19 in asthma. A report from the Swedish National Airway RegisterOnsdag eftermiddag 15.30-17.00

OSA
Moderator: Mirjam Ljunggren

15.30-15.32 – Välkommen och introduktion

15.32-15.42 Andreas Palm - Cohort profile: Course of Disease In patients reported to the Swedish CPAP, Oxygen and VEntilator RegistrY (DISCOVERY) with population-based controls

15.43-15.53 Andreas Palm - Socioeconomic factors and adherence to CPAP – the population-based DISCOVERY study

15.54-16.04 Ludger Grote - Positive airway pressure treatment reduces glycated hemoglobin (HbA1c) levels in obstructive sleep apnea patients: Longitudinal data from the ESADA

16.05-16.15 Shadi Amid Hägg - Smokers with insomnia symptoms were less prone to stop smoking

16.16-16.26 Erik Stenkilsson Hoff - Hypertension in obstructive sleep apnea is associated with increased carbonic anhydrase activity

16.27-16.37 Benedikt Fridriksson - Does follow-up with telemedicine improve adherence with CPAP? A multicentric randomized trial.

16.38-16.48 Ding Zou - Reference values for mean overnight saturation in sleep apnoea – the European Sleep Apnoea Database (ESADA)
Onsdag eftermiddag 15.30-17.00

KOL 1
Moderator: Josefin Sundh

15.30-15.32 – Välkommen och introduktion

15.32-15.42 Kristina Andelid - Makrofager i inducerad sputa hos patienter med KOL och kronisk bronkit är resistenta mot steroider och driver epitelial produktion av muciner

15.43-15.53 Rickard Lundgren - Systemiskt interleukin-26 relaterar till risken för framtida exacerbationer hos rökare med KOL och kronisk bronkit.

15.54-16.04 Jens Ellingsen - Neutrofil-lymfocytratio och KOL-exacerbationer i TIE-studien

16.05-16.15 Ulf Nilsson/Anders Blomberg - Systemic proteolytic markers are increased and associate with comorbidities in individuals with COPD and restrictive spirometric pattern

16.16-16.26 Kerstin Romberg - Slow vital capacity (SVC) as a complement in the diagnosis of COPD

16.27-16.37 Katarzyna Kulbacka-Ortiz - Multidisciplinary and patient-centered care leads to higher quality of life in patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease

16.38-16.48 Sarah Marklund - To use or not to use – a qualitative analysis of factors associated with using or not using an electronic health (eHealth) tool among people with COPD
Torsdag förmiddag 10.30-12.00

KOL 2
Moderator: Anders Lindén

10.30-10.32 – Välkommen och introduktion

10.32-10.42 Marieann Högman - Alveolärt NO ökar under en uppföljesperiod på två år hos KOL patienter

10.43-10.53 Caroline Stridsman - Predictors of severe COVID-19 in COPD

10.54-11.04 Hans Gilljam - Regionala data om rökning och dess kostnader – instrument för att öka satsningen på tobaksprevention

11.05-11.15 Ann-Charlotte Karlsson - Skapa en informationsväg från slutenvård till primärvård för KOL-patienter med akut exacerbation

11.16-11.26 Sara Lundell - Conditions for management of chronic obstructive pulmonary disease in municipal healthcare

11.27-11.37 Sara Lundell - Evaluation of an online education about chronic obstructive pulmonary disease for healthcare professionals in long-term care

11.38-11.48 Gustaf Ortsäter - Beräknade kliniska och ekonomiska vinster med trippelbehandling vid KOL administrerad via en inhalator en gång om dagen.
Torsdag förmiddag 10.30-12.00

Astma/KOL/Sinuit/IPF/Sarkoidos
Moderator: Christer Janson

10.30-10.32 – Välkommen och introduktion

10.32-10.42 Lars Andersson - Adipokin-mediatorer i astma och KOL påverkas av kön, ålder och glukokortikosteroider

10.43-10.53 Ines Vinge - Prospective non-interventional study in adult patients with asthma or COPD on clinical effectiveness of salmeterol-fluticasone Easyhaler in routine clinical practice

10.54-11.04 Michael Runold -Utvärdering av pulverinhalatorer

11.05-11.15 Patrik Liljegren - Mepolizumab for chronic rhinosinusitis with nasal polyps (CRSwNP): SYNAPSE study results and post hoc comparison of baseline characteristics of Swedish study participants with that of the whole study

11.16-11.26 Lisa Carlsson - Förekomst av riskfaktorer för undernäring hos personer med idiopatisk lungfibros i Sverige

11.27-11.37 Dimitrios Kalafatis - Baseline characteristics and survival of patients with idiopathic pulmonary fibrosis: analysis from the Swedish IPF registry

11.38-11.48 Marina Dehara - Reproductive and hormonal risk factors for sarcoidosis: a nested case-control study
Torsdag förmiddag 10.30-12.00

Dyspné/Lungfunktion/LTOT mm
Moderator: Zainab Ahmadi

10.30-1032 – Välkommen och introduktion

10.32-10.42 Charlotte Rivero Melian - En ny patientburen fjärrkontroll, FlexO2, underlättade självständiga syrgasväxlingar och egenvårdsförmåga vid hemsyrgasbehandling

10.43-10.53 Magnus Ekström - Is breathlessness hereditary? Analysis of the RHINESSA generation study

10.54-11.04 Per Wollmer - Kvoten mellan alveolär volym och total lungkapacitet – ett kliniskt värdefullt mått på ventilationsfördelning?

11.05-11.15 Elin Arnö - Protokoll för webbaserade plattformar för information om luftvägssjukdomar och för forskning om luftvägssjukdomar

11.16-11.26 Malte Frerichs - Remote monitoring of patients with COPD using a tablet system: proof of concept

11.27-11.37 Melvin Pourbazargan - Structural changes on high resolution computed tomography (HRCT) in adult individuals with a history of bronchopulmonary dysplasia (BPD)