Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

Svenska Kärlmötet 2017

10-12 maj

Välkomna till årets Svenska Kärlmöte som vi arrangerar på Skansen Hotel i Båstad 10-12 maj!

Svenska Kärlmötet 2017 innehåller sessioner om behandling av extremitetsischemi och komplexa arteriovenösa sår, samt aktuella studier som påverkar klinisk praxis.

Riskerna med strålexponering och hur man bäst skyddar sig mot strålning vid kärlkirurgiska ingrepp avhandlas i en session. Kärlkirurgisk utbildning kommer att belysas ur ett internationellt perspektiv, med presentationer från Danmark (Henrik Sillesen), Finland (Anders Albäck), och England (Bijan Modarai), och vi kommer att diskutera hur vi kan fortsatt utveckla kärlkirurgisk specialistutbildning i Sverige. Det kommer att vara en session för stipendier och avhandlingsarbeten under 2016. 

Det är även ett specifikt omfattande sköterskeprogram.

Som tidigare år genomförs under onsdagen en praktisk workshop och utbildningsmöte. I tillägg kommer årets kärlmöte att föregås av ST kurs i ocklusiv artärsjukdom 8-9/5, samt Scandinavian Venous Forum 10/5. 

Allt detta följt av gemensam middag på kvällen torsdagen 11/5. 

Välkomna till Svenska Kärlmötet!

Organisationskommitén

SSVS, Swedvasc och SSVN