Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Hjärtligt välkomna till Svenska kärlmötet på Elite Hotel Marina Tower

Vi har till Svenska kärlmötet 2020 försökt skapa ett brett program där vi även belyser ett par mindre vanliga frågeställningar som vi konfronteras med i ökande omfattning. Hit hör dissektion i halsartärer samt i visceral- och njurartärer samt kärlkirurgisk rekonstruktion i samband med tumörkirurgi, onkovaskulär kirurgi.  
En betydligt vanligare frågeställning, som kommer att diskuteras under mötets första session, är hur vi ska förhålla oss till våra äldsta patienter. Hur gamla är de? Hur går det för dem? Finns det anledning att ha högre tröskel inför beslut om ingrepp över en viss ålder? Gäller samma överväganden avseende öppet eller endo? Under sessionen presenteras även riskfaktorer för och förslag till handläggning av postoperativ konfusion.
Vi kommer också att ha en session med nyhetsuppdatering inom svensk kärlkirurgi, där vi bl.a. får höra hur det gått med implementering av standardiserat vårdförlopp för kritisk ischemi samt information från Läkemedelsverket kring hur vi ska gå till väga med anmälan av komplikationer relaterade till implantat och vad som händer med anmälan.
De nya europeiska (ESVS) riktlinjerna för handläggning av akut extremitetsischemi kommer att presenteras av två av huvudförfattarna, Martin Björck och Jonothan Earnshaw.
Aktuella studier som påverkar klinisk praxis kommer traditionsenligt att gås igenom. Sessionen inleds med ett föredrag av Jonothan Earnshaw, som kommer att redogöra för sina uppdrag som ledare för det brittiska screeningprogrammet för AAA samt som chefredaktör för tidskriften British Journal of Surgery.
Slutligen kommer en session att ägnas åt Swedepad med diskussion om studiens fortsatta förlopp. Stipendieutdelning och presentation av avhandlingar ingår förstås också i årets program.
Flera av sessionerna ingår även i programmet för sjuksköterskemötet. SSVN har därtill ett eget program.

Ett stort antal förmöten äger rum under onsdagen. Där ingår bl.a. Scandinavian Venous Forum, utbildningsmöte, samt rapport från Swedvasc. Mer utförligt onsdagsprogram kommer att framgå av mötets hemsida.
Allt detta kryddas med bankett på hotellet på torsdag kväll.

Välkomna till Svenska Kärlmötet!
Organisationskommittén
SSVS, Swedvasc och SSVN