Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Hjärtligt välkomna till Svenska Kärlmötet 2018 som äger rum 17-18 maj på Elite Hotel Marina Tower, Stockholm

Vårmötet kommer i år att innefatta en session om claudicatio intermittens med diskussion av aktuella guidelines och alternativa behandlingsstrategier.

Förslag till Standardiserade VårdFörlopp (SVF) för handläggning av kritisk ischemi respektive bukaortaaneurysm har utarbetats av två arbetsgrupper och kommer att presenteras under en session där även nationella samordnaren för vårdprogram och SVF inom cancersjukvård deltar.

Två internationellt välrenommerade giganter inom modern behandling av aortasjukdom – Stéphan Haulon, Paris, och Hence Verhagen, Rotterdam – kommer att i två separata sessioner presentera olika synsätt på indikation för behandling av typ II-endoläckage respektive tekniker för åtgärdande av aneurysm med ”hostile neck”.

Styrgruppen för SWEDEPAD kommer att ge en uppdatering av studiens progress och har även inbjudit ESVS-presidenten Alison Halliday, Oxford, som kommer att hålla ett föredrag om vad vi lärt oss av de stora randomiserade studierna inom kärlkirurgi. Därpå följer sessionen om Aktuella studier som påverkar klinisk praxis, varför även den kommer att hållas på engelska. Stipendieutdelning och presentation av avhandlingar ingår förstås också i årets program.

Flera av sessionerna ingår även i programmet för sjuksköterskemötet. SSVN har därtill ett eget program.

Som vid tidigare års möten genomförs under onsdagen, 16 maj, en praktisk workshop för kärlkirurger under utbildning, vilken även kommer att föregås av SK-kurs i Aortasjukdom i Stockholm 14-15 maj. Vidare arrangeras 16 maj mötet Scandinavian Venous Forum samt informationsmöte med Swedvasc

Allt detta kryddas med gemensam bankett i Gyllene Salen på Elite Hotel Marina Tower på torsdag kväll, 17 maj.

Välkomna till Svenska Kärlmötet!

Organisationskommittén

SSVS, Swedvasc och SSVN