Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen till Stockholm och Svenska Lungkongressen 3-5 april 2019!


Patientområde Lung- och Allergisjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset samt Institutionen för Medicin Solna, Karolinska Institutet lovar en innehållsrik och givande kongress med de senaste vetenskapliga rönen blandat med oförglömliga sociala aktiviteter. 

Programmet inleds med utbildningsdagen 3 april med temat interstitiella lungsjukdomar som till stor del kommer att innehålla falldiskussioner. 

Lungkongressen 4-5 april omfattar muntliga presentationer och posterdiskussioner av insända abstrakts. Sessioner som belyser kronisk luftvägsobstruktion, idiopatisk lungfibros, svår astma och sarkoidos planeras. Dessutom presenteras mottagare av SLMF forskningsanslag.  Industrin bidrar som vanligt med utställning. Svenska Lungsjuksköterskors Intresseförening (SLIF) har även separat program. 

Den 2 april anordnar Svenska Föreningen för Allergologi (SFFA) sitt vårmöte på samma plats.

Notera redan nu dessa dagar i era kalendrar. Vi garanterar ett program i framkant och att Stockholm kommer att visa sig från sin bästa sida!

Organisationskommittén

INFORMATION

Datum: 3-5 april 2019

Plats: Aula Medica, Stockholm
Vägbeskrivning 

Kontakt: Lotta Ahlbertz, MKON
lotta@mkon.se


DEADLINES

1 februari 2019: deadline abstractinlämning
15 februari 2019: besked om abstractacceptens skickas ut
22 februari 2019: deadline för anmälan till låg avgift


Kontakt: lotta@mkon.se