Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Martin Almquist, Docent, Överläkare
Skånes Universitetssjukhus, Lund

Martin Almquist är endokrinkirurg och forskare på kirurgiska kliniken i Lund. Han sysslar med sjukdomar i thyroidea och parathyroidea men också i endokrina bukorgan. I forskningen försöker han identifiera och besvara relevanta kliniska frågor som kan göra vården bättre för våra patienter.

Pernilla Asp, onkolog
Lund
 
Pernilla är specialistläkare i onkologi och arbetar i sektionen för endokrina tumörer och isotopterapi på onkologen i Lund.

Fares Benmiloud, MD.

Dr Fares Benmiloud is an Endocrine Surgeon at the Hopital Europeen, Marseilles, France. His clinical focus is Surgery of Thyroid, Parathyroid and Adrenal benign and malignant diseases. His current main clinical research topic is parathyroid-risk limitation during thyroid surgery.

Jakob Dahlberg, Kirurg
Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Jakob arbetar som kirurg på avd för endokrin och sarkomkirurgi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Regional processägare för tyreoideacancer i Västra Götalandsregionen. Sedan knappt ett år ordförande för vårdprogramgruppen för tyreoideacancer och registerhållare för tyreoideacancerregistret.

Olav Inge Håskjöld, Överläkare
Nord-Norges Universtetssjukhus, Tromsö, Norge

Olav Inge Håskjöld är ultraljudsinriktad radiolog och har tidigare bland annat arbetat på Radiumhospitalet med ultraljud och ultraljudsledd intervention. Han har också arbetat som chefsläkare och VD på privata sjukhus och deltagit i arbetet med "Pakkeförlöp för kreft" för melanom och thyroideacancer. Han arbetar nu varannan vecka på Universitetssjukhuset i Nord-Norge med thyroidea- och parathyroideadiagnostik.

Christina Kåbjörn Gustafsson, PhD, Överläkare
Ryhov Jönköping och Östersund
 
Christina Kåbjörn Gustafsson är patolog och cytolog på patologavdelningarna i Jönköping och i Östersund. Hon är ordförande för Svensk Förening för Klinisk Cytologi och verkar för att stärka cytologin i Sverige.

Mikael Lantz, Docent, Överläkare
Endokrinologiska kliniken, SUS, Malmö/Lund

Mikael har arbetat med tyreoideasjukdommar sedan år 2000 med särskilt fokus på Graves sjukdom och endokrin oftalmopati. Har stort intresse för implementering av patientnära ultraljud på Endokrinologisk mottagning.

Catharina Ihre Lundgren, Docent, Överläkare
Karolinska Universitetssjukhuset

Catharina arbetar kliniskt som Bröst- och endokrinkirurg, på Karolinska sjukhuset och är processledare för endokrina tumörer på Regionalt Cancer Centrum i Stockholm/ Gotland. Hon ingår i Vårdprogramgruppen och SVF-gruppen för tyreoideacancer. Hennes forskning är huvudsakligen inom tyreoideacancer där vi har studerat olika prognostiska faktorer samt livskvalitet hos DTC patienter. Pågående doktorandprojekt som jag ansvarar för studerar bl.a effekter på hjärta och kärl hos patienter med tyreoideacancer samt upptaget av radiojod i tumörvävnad.

Zoran Mijovic, Radiolog, Överläkare 
Bild och Funktion - SUS i Lund

Sedan 2007 jobbat på Gastro/Urosektionen, BoF SUS i Lund med inriktning på bukpatologi och alla diagnostiska modaliteter. Ultraljud av halspatologi inklusive ultraljudsvägledda diagnostiska punktioner är även en del av Zorans aktiviteter som är inkluderade i ultraljudsverksamheten.

Inga-Lena Nilsson, Överläkare, Docent
Karolinska Universitetssjukhuset

Överläkare inom Tema Cancer, enheten för endokrina tumörer och sarkom vid Karolinska Universitetssjukhuset, Solna, docent i kirurgi, knuten till Karolinska Institutet, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi.

Erik Nordström, Docent, Överläkare
Skånes Universitetssjukhus

Erik är Docent Överläkare i Endokrin och Sarkomkirurgi Skånes Universitetssjukhus i Lund.
Registrehållare för SQRTPA och Processledare för Thyroideacancer i Lund.
Medlem i vårdprogramgruppen för thyroideacancer, neuroendokrina tumörer och binjuretumörer.
Forskar inom thyroidea, parathyroidea, binjurar och NET

Gilles Russ, Radiologist
Paris, France

As a Radiologist, I practice in two places, both located in Paris, France:
•Public practice at the La Pitié-Salpêtrière University Hospital, Pr Leenhardt’s Thyroid and Endocrine Tumors Unit, Paris, France.•Private practice at the Thyroid Imaging and Pathology Clinic, Paris, France (centre for pathology and radiology): specialized thyroid clinic grouping two radiologists, one endocrinologist and two pathologists.

•70% of my time corresponds to clinical practice: US thyroid examinations, FNAs, RF ablation, ethanol treatments, core-needle biopsies, charcoal tattooing
•30% of my time is devoted to:
- teaching activities
- clinical research on ultrasound imaging
MAIN RECENT INVOLMENTS:
•Risk stratification of thyroid nodules: EU-TIRADS
•RF ablation
•Active surveillance of microcarcinomas


Patricia Sandqvist, Bitr.överläkare
Medicinsk Strålningsfysik och Nuklearmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset

Patricia Sandqvist är radiolog och nuklearmedicinare. Hon arbetar främst med tumördiagnostik med nuklearmedicinska metoder. Hon har parallellt med detta pågående doktorandstudier inriktade på parathyroideadiagnostik med SPECT/CT.

Sara Sehlstedt, Överläkare
Röntgenavdelningen, Östersunds Sjukhus
 
Sara är röntgenläkare med ett specialintresse för ultraljud,  och jobbar ffa med buk- , barn- och halsutredningar. Hon är även ordförande Svensk Förening för Medicinsk Ultraljudsdiagnostik, som är en återuppstartad lokalförening till EFSUMB (europeiska ultraljudsföreningen).  Ibland får hon undertiteln ”stolt ultraljudsnörd”, vilket ju stämmer rätt bra. Som styrelseledamot i Svensk Förening för Medicinsk Radiologi har Sara ett generellt intresse av halsdiagnostik och är ffa intresserad av bra flöden och utredningsalgoritmer, för den stora bulken av thyroideapatienter.

Göran Wallin, Professor, Överläkare
Kirurg, Örebro

Freja Åkerlund, AT-läkare
Ljungby Lasarett
 
Freja gjorde sitt examensarbete om 4D CT som bilddiagnostik vid primär hyperparathyroidism och hade Martin Almquist som handledare. För närvarande har hon gjort halva sin AT-tjänstgöring i Ljungby. Är framför allt intresserad av kirurgi och gynekologi som framtida specialiteter men man får se vad framtiden bär med sig.