Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

20:e Svenska Kardiovaskulära Vårmötet 2018

25-27 april

INSTRUKTIONER FÖRELÄSARE & MODERATOR
ER

Till största del tillkommer vårt vetenskapliga program genom att symposiumförslag sänds in till organisationskommittén under hösten. Ett svårt och hårt arbete med att gallra bland de ca 130 förslagen leder fram till det fylliga och intressanta program vi stolt kan presenterar vart år.

Vi är glada och tacksamma att så många av våra kollegor ställer upp som föreläsare och moderatorer vid SKV. Som föreläsare och moderator betalar du halv registreringsavgift. Kommer du endast in för ditt eget uppdrag är du fri från registreringsavgift. Du står själva för eventuella kostnader av resa och logi. Inget föreläsar- och moderatorarvode utgår.

Via vår hemsida gör du själv din anmälan, du erhåller tillträde till det vetenskapliga programmet, utställning, dokumentation, kaffe och luncher, samt lättare förtäring vid Välkomstmingel på onsdagen och vid torsdagens Postermingel.INSTRUKTIONER - FÖRELÄSARE

Du behöver inte ta med dig egen dator, det räcker med USB minne. Vi rekommenderar att du kontrollerat att överföring till USB är korrekt. Din första bild du lägger på bör visa ditt namn och titeln på föredraget.

Vi vill att du lämnar in ditt material till ”Bildtest” senast två timmar innan föredraget. I ” Bildtest” finns tekniker som hjälper dig vid behov. Därifrån sänds ditt föredrag ut till rätt sal vid rätt tidpunkt.

Om du tar med dig egen Laptop, ber vi dig komma till ”Bildtest” senast två timmar innan ditt föredrag. Vi har då möjlighet att checka av upplösning och skärmutgångar.

Om du har en nyare Laptop som inte har standard skärmutgång, (15 pinnars D-Sub) så skall du ha med dig, dockningsdelen, annars har vi ingen möjlighet att hjälpa dig. Om du har en Mac, så måste du ta med adapter som medföljer datorn som gör om det till standard VGA.

I alla salar finns PC kanon och i datorerna finns PowerPoint installerat. Gör bilderna i storlek 16:9. Vi vill att du använder de standard fonter/typsnitt som finns i Officepaketet, gör du inte det ber vi dig att de fonter/typsnitt du använder bifogas separat på disken.

Frågor från auditoriet kan ställas via SKV-appen. Frågorna kommer in på en skärm hos moderatorerna som läser upp dem.

I appen har vi även en mentometerfunktion. Som föreläsare kan du förbereda frågor i god tid och vid föreläsningens start meddela auditoriet att de behöver appen för att kunna delta vid röstningen. Deltagarna röstar med sina egna smarts telefoner


INTRESSEKONFLIKT 

Samarbete/ekonomiskt support från läkemedelsindustri/tillverkare av medicinsk utrustning.

Föreläsare skall ange eventuella kopplingar och ekonomisk support av betydelse för presentationen. 
Här finner du en första powerpoint bild som vi önskar att du använder dig av. 

Har du svårighet att öppna ovan bild kan du se den i pdf här. Vill du endast ladda ner logon finner du den här, högerklicka med musen för nedladdning.

Inget arvode utgår.


MEDIA

För vår egen kongresstidning som utkommer med ny utgåva varje dag under vårmötet önskar vi från organisationskommittén att du formulerar en kort text angående ditt symposium samt uppgift om vem som kan kontaktas, email och mobilnr, för en eventuell intervju. Sänd även gärna in en bild på dig själv, högupplöst.

Du kommer att bli kontaktad av Svenska Medicin som är dem som producerar tidningen åt oss. Du får då instruktioner hur och till vem du skall sända in text och bild.


INSTRUKTIONER - MODERATORER

Kommunicera med era föreläsare och berätta om nedanstående punkter. Som moderator är du ansvarig för att tiden hålls av föreläsarna. Drar någon över tiden påverkar det hela programmet och efterföljande föreläsningar. Om föreläsaren börjar drar över sina 15 minuter får ni meddela att det är 1 minut kvar och be föreläsaren sammanfatta och avsluta. 

Varje föredrag är 15 minuter och därefter 5 minuters diskussion. Ni kan välja att istället ha 15 minuters samlad diskussion vid slutet av sessionen. Meddela auditoriet detta vid början av sessionen.

Frågor från auditoriet kan ställas via SKV-appen. Frågorna kommer in på en skärm framför dig, där du lätt kan läsa och sålla bland dem.

I appen har vi även en mentometerfunktion. Föreläsaren ska innan föreläsningens start meddela auditoriet att de kommer att använda sig av denna funktion och skall ha förberett ett antal frågor. Röstning sker via deltagarens egen smarta telefon. 

Föreläsarna ska ha en första slide där eventuell intressekonflikt presenteras. Finns inte detta ber vi er moderatorer att fråga föreläsaren om någon intressekonflikt föreligger 


Vill du spara ovan information så hittar du den som pdf här.