Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Delmål för ST

Under Barnveckan kommer det finnas ST-kurser som en del av det ordinarie programmet.
För att uppnå delmålen och få ditt intyg ser du här nedan vad som krävs för respektive delmål.
Notera att det inte går att föranmäla sig till workshops/kurser utan att det är först till kvarn på plats som gäller.

Hur går jag tillväga för att få mitt intyg?

För att uppnå delmålen behöver du bevisa din närvaro i salen genom att scanna QR-koden inför varje 45-minuters session.
QR-koden finns på din namnskylt (som du hämtar ut i registreringsdisken när du anländer till Barnveckan). Du scannar den på den anvisade iPaden i respektive sal.
I samtliga fall krävs det att du närvarat på flera sessioner för att uppnå delmål, det specificeras isåfall nedan. Efter avslutad konferens kommer ditt eller dina ST-intyg att finnas tillgängliga för utskrift från din personliga sida. Intyget skrivs under av din handledare på hemmakliniken för SOSFS 2015:8 och HSLF-FS 2021:8.

Informationen kommer kompletteras efterhand. 


Måndag 22 maj

Delmål B1, B2, C1, C6 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015) 
Delmål STb1, STb2, STc1, STc6 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Barnobesitas
Krav: Deltagande 13.15-17.00

Delmål C1 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015) 
Delmål STc1 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Socialpediatrik (Barn som far illa)
Krav: Deltagande måndag 13.15-17.00 eller 2 av 4 föreläsningar + workshop tisdag förmiddag 08.15-09.50

Delmål C3, C5 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015) 
Delmål STc3, STc5 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Neonatologi (Rörelse på BB)
Krav: Deltagande måndag 13.15-17.00


Tisdag 23 maj

Delmål A2, B2, C1 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STa4, STb2, STc1 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021) 
Global Barn- och Ungdomshälsa (Survive, Thrive, Transform)
Krav: Deltagande 4 av 6 föreläsningar

Delmål C8 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STc8 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Gastroenterologi, hepatologi och nutrition
Krav: Deltagande 4 valfria av 8 föreläsningar

Delmål B2, C1, C11 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STb2, STc1, STc11 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Delmål B2, C1, C5, C6, C7 (Subspecialisering 2015)
Svensk Barnkardiologisk Förening (Med hjärtat i rörelse)
Krav: Deltagande 08.15-12.00 + 2 workshops tisdag eftermiddag

Delmål C2, C6 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STc1, STc6 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Minikurs - Barnendokrinologi för ST-läkare
Krav: Deltagande 13.15-17.00

Delmål B2, C1, C9 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STb2, STc1, STc9 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Barnvaccinationer
Krav: Deltagande 4 valfria föreläsningar eller 2 föreläsningar och 1 workshop tisdag eftermiddagOnsdag 24 maj

Delmål B3 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STc14 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Svenska Barnläkarföreningens intresseförening för barn och läkemedel
Krav: Deltagande 4 valfria av 7 föreläsningar

Delmål B5 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STb4 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Palliativ vård för barn och unga
Krav: Deltagande alla 7 föreläsningar (inkluderar inte workshopen)

Delmål B3, c4 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål B3, c5, c10 Barn- & Ungdomsallergologi (Subspecialisering 2015)

Delmål STc4, STc14 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Allergisk Rinit - nya möjligheter
Krav: Deltagande alla 4 föreläsningar 08.15-12.00

Delmål B3, c4 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål B3, c5 Barn- & Ungdomsallergologi (Subspecialisering 2015)
Delmål STc4, ST14 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)

Astma 2.2 - en uppdatering
Krav: Deltagande alla 4 föreläsningar (13.15-17.00)


Torsdag 25 maj

Delmål C13, C14 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STc13, STc15 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Svensk Förening för Ungdomsmedicin (Ungdomsmedicin)
Krav: Deltagande 08.15-12.00

Delmål C9 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STc9 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Svensk Barninfektionsförening (Barninfektion)
Krav: Deltagande 4 valfria av 6 föreläsningar

Delmål C5 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STc5 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Delmål C9 (Subspecialisering 2015)
Svensk Neuropediatrisk Förening (Barnneurologi)
Krav: Deltagande 4 valfria av 8 föreläsningar

Delmål C14 (Barn- & Ungdomsmedicin 2015)
Delmål STc15 (Barn- & Ungdomsmedicin 2021)
Lagar och föreskrifter
Krav: Deltagande 10.25-14.50