Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

TACK FÖR ATT NI ÄR MED OCH GÖR MÖTET MÖJLIGT!

I er bokade monteryta ingår en monterpersonal (1 person för utställare, 2 resp 3 personer som sponsor). Denna person är inte automatiskt anmäld utan skall tillsammans med övriga kollegor anmälas. Anmälan kan göras via denna länk.

Inflyttningstider
Tisdag 9 april kl. 18.00-21.00 och onsdag 10 april kl. 08.00-10.00. 

Demonteringstid
Fredag 12 april kl. 14.00-17.00

Utställningens öppettider
Utställningen är öppen under mötesdagarnas öppettider. För mer exakta tider hänvisar vi till det vetenskapliga programmet. 

Montermaterial
I monterytan ingår el, en stol och ett konferensbord
Vi samarbetar vi med Malmö Mässervice som kan vara dig behjälplig med planering av monteryta, montermaterial och byggnation m.m. 

Sista datum för beställning innan förhöjd avgift är 12 mars. 

Kontaktperson på Malmö Mäss-Service är Lena Rosén Persson.
lena@mass-service.se tel: 040-642 99 00  

Höjdbyggnation - reklamexponering
Standardhöjden för montrar är 2,5 meter. Har ni tänkt bygga en monter som överskrider standardhöjden måste ansökan skickas in för godkännande till MKON innan den 28 februari.

Transport - godshantering
From måndag 8 april kan vi ta emot gods på Malmö Live mellan kl 08.00-17.00.
Fredag 12 april kan gods/material avhämtas mellan 13.00- 17.00. Observera att det inte finns någon truck på plats på Malmö LIve. Malmö Mäss-service tar inget ansvar för gods som skickas till/från utställningen. 

Utställare/monterbyggare som inte har möjlighet att avhämta på fredagen måste kontakta Mäss-Service för att beställa transport och lagerhållning till måndagen. Gods som är kvarlämnat utan åtgärd efter 17.00 kommer att transporteras till Malmö Mäss-Service lager på utställarens bekostnad.

Utrymningsvägar får inte användas för in- och utflyttning utan lastkajen används för dessa ändamål. Varsamhet gentemot Waterfronts golv, väggar, dörrar, glaspartier, hissar o.dyl. samt teknisk utrustning ska iakttas. Beställaren är ansvarig för skador som uppstår i samband med deras beställning. 

Adresser
Mindre leveranser skickas till:
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Att: Konferensreception, ÖNH dagarna - Ditt företagsnamn
Dag Hammarskjölds torg 2, 211 18  MALMÖ

Större leveranser skickas till lastkaj:
Clarion Hotel & Congress Malmö Live
Att: Konferensreception, ÖNH dagarna - Ditt företagsnamn
Behringsgatan 3, 211 18  MALMÖ

Städ
Städning sker efter inflytt. Monterstädning under veckan kan beställas av monterservice.

Bevakning - vakt
Bevakning sker med patrullerande vakt i huset. Utställare ansvarar för sitt eget gods före, under och efter mötet.

Brandsäkerhet
Det är förbjudet att blockera brandskyddsanordningar, reservutgångar, elcentraler. Monterväggar och tak skall utföras i svårantändligt, brand-klassat samt av statens planverk godkänt material. Typgodkännande bör finnas tillgängligt i monter/lokal. Trä, tex. spånskiva, plywood samt träfiberskiva (dock ej porös) godtas. Typ som används för dekoration och tak måste vara inpregnerat mot brand. Detta gäller även dekorationer och skyltar mm. i frigolit. Övriga skyltar och dylikt bör göras i brandklassad kartong. Ej tillåtna material är t.ex. wellpap, frigolit. Även material/ämnen som inte är nämda här men är av brandreaktiv art är ej tillåtna. Stearin-, värmeljus och brinnande lyktor är inte tillåtna eftersom det kan orsaka rök, ånga eller högvärme. Det är ej heller tillåtet att använda heliumballonger, såvida inte av Waterfront godkänd brandvakt är tillsatt. Skydds- och brandinspektion kan ske innan utställningens eller mötets öppnande alternativt under dess gång varvid uställare kan bli anmodad att avlägsna ej tillåten byggnation eller föremål av ej tillåtna

Det är förbjudet för utställare att: fästa spikar, skruvar, krokar, stift, nubb eller liknande i golv, väggar, trappor eller avsatser, placera föremål utanför sitt monterområde, låta dekorationer och dylikt överstiga den maximihöjd på 2,5 m., 

Utrymningsvägar
Vi hänvisar till ritningar där utrymningsvägar är markerade. Dessa får under inga omständigheter blockeras, det skall vara minst 2 meter fri yta runt utrymningsdörrarna.

Alkohol
Det är inte tillåtet att bjuda på/sälja eller på annat sätt servera medhavd alkohol i montern om detta inte avtalats i förväg. Alkohol som påträffas utan tillstånd kommer att beslagtas eftersom alkohollagstiftningen inte tillåter egen medhavd alkohol i Clarion Hotel & Congress Malmö Lives lokaler.

Ansvar
Om speciellt värdefull eller ömtålig utrustning används i samband med utställning rekommenderar vi att uställaren beställer bevakning av utrustningen alternativt bokar vakthållning. Mötet, Malmö LIve och Malmö Mässervice påtar sig inget ansvar för utställningens varor, produkter, verktyg, m.m. vare sig före, under eller efter arrangemanget. Utställaren har ansvar för all utrustning i montern både egen och hyrd under hela mässperioden. Detta gäller även vid inhyrd vakthållning.

Logobild
Ni får gärna använda er av mötets logga i samband med er marknadsföring. Klicka här för att ladda ner den nya möteslogon.

Har ni frågor är ni varmt välkomna att ta kontakt med mig.

Åsa Eklund
Projektledare
MKON
0731 531 531
asa@mkon.se