Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Välkommen att skicka in ditt abstract till ÖNH-dagarna!
Deadline för abstractinlämning är 1 maj 2023 förlängt till 11 juni!
Nedan hittar du all information du behöver inför att förbereda ditt abstract.

Skicka in ett abstract till ÖNH-dagarna om din forskning eller om något spännande fall eller kanske något spännande nytt sätt att arbeta på. Allt som kan intressera oss på ÖNH är välkommet!

Besked om godkänt/icke godkänt, samt besked om presentationsform skickas ut den 15 juli.
Liksom tidigare år kommer vi i Göteborg att ha pris för Bästa föredrag och Bästa poster á 10 000 sek vardera.

En vetenskaplig kommitté och deltagarna/”folkets röst" kommer besluta om vem som vinner.
Instruktioner

• Abstract utformas på svenska eller engelska och får max innehålla 250 ord.
• Gör titeln kort men så att ämnet klart framgår, använd inga förkortningar i titeln.
• Dela upp abstractet enligt följande.

- Bakgrund: Syftet med studien.

- Material och metod

- Resultat: Sammanfattning av resultatet presenteras tillräckligt detaljerat för att understödja ”Slutsatsen”. Resultaten som presenteras måste vara kompletta (men kortfattade) och slutgiltiga.

- Slutsats: Formuleringar som ”resultatet kommer att diskuteras” kommer inte att godkännas.
• Använd endast standardförkortningar. Om andra förkortningar används skall förkortningen skrivas inom parentes efter ordet första gången det används. Första gången ett produktnamn används skall det åtföljas av det generiska namnet t.ex. Losec® (omeprazole)
• Abstract sänds in elektroniskt via konferensens hemsida. När formuläret är ifyllt och ni har sänt iväg det erhåller ni ett abstractnummer. En bekräftelse sänds automatiskt ut till den email-adress som angetts. Med bekräftelsen erhåller ni en länk som ni använder om ni önskar göra tillägg eller ändringar i texten. Ändringar kan göras fram till abstract deadline 11 juni.
• Eventuella tabeller och figurer bifogas sist i formuläret (en (1) fil per abstract).
• Abstracten sorteras och bedöms av den vetenskapliga kommitté, som beslutar om det blir en muntlig eller poster presentation. Abstract som godkänts för publicering av författare visas elektroniskt på hemsidan och i appen.
• Det är tillåtet att anmäla mer än ett abstract. Insändande av abstracts per fax eller brev godkänns ej.

Presentation av godkänt abstract

Godkända abstract presenteras som posters eller muntlig presentation. Presenterande författare måste anmäla sig till konferensen efter att besked om godkänt abstract getts.
Om presenterande författare ej är anmäld innan den 15 juli stryks abstractet.

Poster
Storlek på poster (stående), bredd, 70 cm x höjd, 100 cm. Vetenskapliga posters sitter uppe från onsdag till fredag. Hos personalen i registreringsdisken får ni information och material för uppsättning m.m. Du måste ta ner din poster efter lunch på fredagen 15 september, annars finns det risk att din poster slängs.

Presenterande författare kommer få mail om vilket nummer respektive abstract har. Ordning på presentationerna är länkat i programmet, samt kommer listas under fliken ”Presentationer” på hemsidan.

Har ni frågor eller funderingar angående ovan är ni välkomna att ta kontakt med Karin Bergkvist på MKON, karin@mkon.se