Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Klicka här om du endast vill anmäla dig till ett förmöte


Ordinarie anmälan

Dessa priser avser de flesta av er som kommer att delta under SFAI-veckan. 
Deadline för tidig avgift är den 30 juni. 

Klicka här  Klicka här för att anmäla dig

Tidig anmälan

Medlem SFAI: 3 700 kr
Icke medlem: 4 500 kr
Endagsavgift medlem SFAI: 1 850 kr
Endagsavgift icke medlem: 2 250 kr
Pensionär: 1 900 kr

Licens för E-Learningsystem: 1 450 kr


Sen anmälan

Medlem SFAI: 4 400 kr
Icke medlem: 5 400 kr
Endagsavgift medlem SFAI: 2 200 kr
Endagsavgift icke medlem: 2 700 kr
Pensionär: 1 900 kr

Licens för E-Learningsystem: 1 450 kr

Anmälan på plats

Medlem SFAI: 4 940 kr
Icke medlem: 5 900 kr
Endagsavgift medlem SFAI: 2 740 kr
Endagsavgift icke medlem: 2 950 kr
Pensionär: 2 400 kr

Licens för E-Learningsystem: 1 450 kr


Anmälan ST-läkare & Läkarstudenter

Du som ST-läkare eller läkarstudent anmäler dig via ett separat anmälningsformulär. För er kan vi erbjuda olika typer av reducerade avgifter. Självklart finns även ovan ordinarie alternativ att välja i detta formulär.

Gå 3 betala för 2
För att så många av er ska kunna ha chansen att delta under SFAI-veckan har vi tagit fram ett pris där ni anmäler tre personer men endast betalar för två (den totala summan av de tre anmälningarna motsvarar två anmälningar till ordinarie pris icke medlem). Krav för denna avgift är att alla tre måste anmälas samma dag och att ni i formuläret under ”Övriga önskemål” skriver namnen på de som ingår i er trio. 

ST-läkare med Specialist
Du som ST-läkare kan även anmäla dig i team med en specialist. Krav för denna avgift är att båda måste anmälas samma dag och att du i formuläret under ”Övriga önskemål” skriver namnet på den specialist du är i team med. Specialisten anmäls via den ordinaria anmälan. 

Läkarstudenter
Som läkarstudent deltar du fritt om du endast deltar den dagen du ska presentera ditt projekt. Önskar du delta fler eller samtliga dagar har vi tagit fram en reducerad avgift för dig. 

Klicka här  Klicka här för att anmäla dig

Tidig anmälan

Gå 3 betala för 2: 3 000 kr (per person)
ST-läkare med Specialist: 1 900 kr
Läkarstudent ”Presentatör av projekt”: Fritt en dag
Läkarstudent alla dagar: 1 900 kr

Licens för E-Learningsystem: 1 450 kr

Sen anmälan

Gå 3 betala för 2: 3 600 kr (per person)
ST-läkare med Specialist: 2 100 kr
Läkarstudent ”Presentatör av projekt”: Fritt en dag
Läkarstudent alla dagar: 2 100 kr

Licens för E-Learningsystem: 1 450 kr

Anmälan på plats

Gå 3 betala för 2: 3 940 kr (per person)
ST-läkare med Specialist: 2 400 kr
Läkarstudent ”Presentatör av projekt”: Fritt en dag
Läkarstudent alla dagar: 2 400 kr

Licens för E-Learningsystem: 1 450 kr


Anmälan för dig med aktivt deltagande

Du som på något sätt ska delta i programmet under SFAI-veckan anmäler dig via formuläret ”Anmälan för aktivt deltagande”. Det gäller dig som ska föreläsa, moderera eller presentera ett abstract. OBS för dig som abstractpresentatör: Reducerad avgift gäller den som presenterar abstractet på plats på SFAI-veckan.

Ni får samma reducerad anmälningsavgift fram till SFAI-veckan börjar. Har du inte anmält dig innan du kommer på plats får du dock betala ett högre pris. Passa därför på att anmäla dig så tidigt som möjligt. 

Om du önskar delta i det sociala programmet, förmöten, workshops eller lunch med en expert, står du för detta själv. Det gäller även din logi och resa till och från Göteborg.

Klicka här  Klicka här för att anmäla dig

Tidig anmälan

Föreläsare: 1 900 kr
Moderator: 1 900 kr
Abstractpresentatör: 1 900 kr

Sen anmälan

Föreläsare: 1 900 kr
Moderator: 1 900 kr
Abstractpresentatör: 1 900 kr 

Onsite anmälan

Föreläsare: 2 400 kr
Moderator: 2 400 kr
Abstractpresentatör: 2 400 kr


Anmälan av monterpersonal

All industripersonal som ska finnas på plats under SFAI-veckan måste anmälas. Om ni vill anmäla fler personer än det antal som ingår i ert sponsor/utställarpaket görs detta mot en avgift. Ni kan välja mellan att anmäla personalen till en reducerad avgift (Monterpersonal extra) men då inte ha tillgång till det vetenskapliga programmet, eller om ni vill ha tillgång till det vetenskapliga programmet anmäler ni er extra personal till ordinarie avgift (se ovan). 

Klicka här för att se informationen om de olika sponsor- och utställarpaketen

 

Klicka här Klicka här för att anmäla all er monterpersonal

Tidig anmälan

Monterpersonal fri: 0 kr
Monterpersonal extra: 1 900 kr

Sen anmälan

Monterpersonal fri: 0 kr
Monterpersonal extra: 2 200 kr

Onsite anmälan

Monterpersonal fri: 0 kr
Monterpersonal extra: 2 500 kr


Övrig information


Observera att samtliga priser ovan är exklusive moms. 


Anmälningsavgiften inkluderar

- tillgång till det vetenskapliga programmet (om inget annat anges)
- fika
- lunch
- välkomstmingel (anmälan obligatorisk och görs i samband med anmälan till SFAI-veckan)
- närvarointyg via epost efter SFAI-veckan

Klicka här för att läsa våra Allmänna villkor