Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Delmål för ST

Under SFAI veckan 2019 kommer det finnas ST kurser som del av det ordinarie programmet, enligt nedan.
För att uppnå delmålen, måste du bevisa närvaro i salen genom att scanna din namnbricka på den anvisade iPaden. I vissa fall krävs det att du närvarat på flera sessioner för att uppnå delmål. ST-intyget kommer att finnas på din personliga sida, efter att du svarat på kunskapsutvärderingen som även den finns på din personliga sida.

Anestesi (delmål C5)
Närvaro krävs på följande:
Onsdag 11 september:
09.00-11.30 Luftväg
13.50-15.20 Anasthesia & the brain
15.30-17.30 Oxygenation during anesthesia and intensive care
17.00-17.30 Neuromuskulära sjukdomar - behövs ett nationellt vårdprogram?
Torsdag 12 september:
08.00-10.00 Perioperative medicine
10.30-11.15 Martin H:son Holmdahlsföreläsning
12.45-13.45 Kompartmentsyndrom - vad är det?
Torsdag 12 september:
08.20-10.00 Thorakal kirurgi
13.00-14.30 Senast nytt om KärlaccessenEtik (delmål C7)
Närvaro krävs på följande:
Torsdag 12 september:
10.30-11.15 Martin H:son Holmdahl föreläsning
12.45-13.45 Vilken vård ska jag sluta ge?
14.15-15.15 Vilken vård ska jag sluta ge?
Fredag 13 september:
10.30-12.00 Barn som donator
Intensivvård (delmål 6C)
Närvaro krävs på följande:
Onsdag 11 september:
09.00-11.30 Koagulation
09.00-11.30 Luftväg (Clinical practice & Difficult airway algoritm)
13.50-15.20 Lungemboli
15.50-17.30 Oxygen during anasthesia (Oxygen strategies in ARDS)
15.50-17.00 Lifshotande förgiftningar
Torsdag 12 september:
08.00-10.00 Smärta
10.30-11.15 Martin H:son Holmdahlsföreläsning
12.45-13.45 Vilken vård ska jag sluta ge?
Fredag 13 september
08.20-10.00 Sepsis
10.30-12.00 Sepsis
13.00-14.30 Sepsis
Smärta (delmål C8)
Närvarande krävs på följande:
Torsdag 12 september:
08.00-10.00 Smärta
12.45-13.45 Smärta
14.45-15.15 Smärta (Perioperativ smart behandling till opiod missbrukare)
14.15-15.15 Obstetrisk anestesi (Sectio - när ryggbedövningen fallerar?Trauma (delmål C9)
Närvaro krävs på följande:
Onsdag 11 september
09.00-11.30 Koagulation (Transfusion & Trauma)
09.00-11.30 Luftväg (Anestesi vid hotad luftväg, Clinical Practice & Difficult airway algoritm

13.50-15.20 Critical emergency medicine
15.50-17.30 Critical emergency medicine
Fredag 13 september:
10.30-12.00 Barn trauma & Massiv blödning hos barn
10.30-12.00 Checklist (Checklists role & Human factors in anesthesia)

Barn (delmål C11)
Närvaro krävs på följande:
Onsdag 11 september:
09.00-11.30 Luftväg
13.50-15.20 Critical emergency medicine
Torsdag 12 september:
14.15-15.15 Smärta
08.20-10.00 Kritiskt sjuka barn
10.30-12.00 Kritiskt sjuka barn
14.00-15.30 Kärlaccess

Nytt för i år!

E-Learningpaketet är ett interaktivt utbildningspaket producerat av Royal College of Anaesthetists (UK). E-Learningpaketet ger full access under ett helt år till mer än 800 interaktiva föreläsningar samt artiklar (BJA Education) & övningsfrågor (MCQs) som matchar EDAIC och FRCA.

Se länk http://www.eintegrity.org/sfai för mer info.  (Ordinarie pris 7400 SEK)

Under SFAI veckan 2019 kommer det finnas ST kurser som del av det ordinarie programmet, enligt nedan:

•Anestesi (delmål C5)
•Intensivvård (delmål C6)
•Etik (delmål C7)
•Smärta (delmål C8)
•Trauma (delmål C9)
•Barn (delmål C11)

Kursrelevanta föreläsningar under SFAI veckan 2019 kan kompletteras med motsvarande e-Learningmoduler. Varje kurs syftar till att uppfylla ett delmål i Utbildningsboken (enligt SOFS 2015:8).

Anmälan till SFAI-veckan gör ni här.