Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

Delmål för ST

Under SFAI veckan 2019 kommer det finnas ST kurser som del av det ordinarie programmet, enligt nedan.
För att uppnå delmålen, måste du bevisa närvaro i salen genom att scanna din namnbricka på den anvisade iPaden. I vissa fall krävs det att du närvarat på flera sessioner för att uppnå delmål. ST-intyget kommer att finnas på din personliga sida, efter att du svarat på kunskapsutvärderingen som även den finns på din personliga sida.

Anestesi (delmål c5)
Närvaro krävs på följande:
Onsdag 11 september
Luftvägs symposium:
•Preopbedömning luftväg. Risk patienter – hur ska man göra? Pro/Con: Per Nellgård, Johan Ullman
Koagulation och monitorering symposium:
•Obstetrisk blödning: Ove Karlsson
Högtidsföreläsning
•Rethinking General Anaesthesia: Dr Emery Brown
Anaesthesia, surgery and the brain I symposium
•Depth of anaesthesia – the importance of performing fine tuning EEG guided depth of anaesthesia: Pether Jildensål
Oxygenation during anaesthesia and intensive care symposium
•Gas exchange during anaesthesia: Göran Hedenstierna
•Intraoperative oxygenation: Christian Meyhoff

Torsdag 12 september:
Perioperative medicine & acute surgery symposium
•What’s a safe blood pressure during surgery and how do I avoid hypotension? Michelle Chew
Akut Kompartmentsyndrom – vad är det?
•Får man lägga bedövning? Andreas Wiklund, Jörg Schilcher
Obstetrisk anestesi III symposium
•Sectio – när ryggbedövningen fallerar: Anette Hein

Fredag 13 september:
Thorakal kirurgi och enlungeventilation – endast för thorax anestesiologen?
•Fysiologi vid enlungeventilation: Fredrik LenmyrEtik (delmål a7)
Närvaro krävs på följande:
Torsdag 12 september:
Vilken vård ska jag sluta ge? Symposium
•Etiska frågor som väcks vid fördelning av vårdens begränsade resurser: Lars Sandman
•De fyra etiska principerna – individplanet: Cecilia Lundmark
•Vilken vård ska jag sluta ge? Hjälp mig prioritera
•Samsynet i teamet ger bättre etiska beslut: Lind Sjöholm
•Modererad paneldiskussion
Multitrauma hos barn II symposium
•Barn som donator

Fredag 13 september:

SYA : Frisk under risk symposium
Intensivvård (delmål 6C)
Närvaro krävs på följande:
Onsdag 11 september:
Koagulation on monitorering symposium: (före kaffe paus)
•Transfusion: Agneta Wikman
•Trauma: Pierre Sundin
Luftvägssymposium (efter kaffe paus)
•Clinical practice, high flow oxygen: Anil Patel, Åse Lodenius
•Difficult airway algorithm in ICU: Anil Patel
Livshotande förgiftningar symposium
•Livsfarliga förgiftningar: Kai Knudsen
Oxygenation during anaesthesia and intensive care symposium
•Oxygenation strategies in ARDS: Fernando Suares Sipmann, Madrid

Torsdag 12 september:
Högtidsföreläsning
•Understanding and Improving Functional Outcomes for Critically Ill Older Adults: Dr Lauren Ferrante
Smärta II symposium
•Smärta på IVA: Peter Dahm
Vilken vård ska jag sluta ge? symposium
•Samsyn i teamet ger bättre etiska beslut: Linda Sjöholm

Fredag 13 september
Sepsis in ICU – Sepsis I symposium
•Sepsis – the mechanism/basic science: Merwyn Singer
•Vasopressors – friend or foe?: Anders Oldner
Smärta (delmål C8)
Närvarande krävs på följande:
Torsdag 12 september:
Smärta I, II & III symposium
•Cannabinoider: TBA
•Perioperativ smärtbehandling till opioidmissbrukare: Christian Simonsberg, Olaf Gräbel
•Farmakologi: Lars Ståhle
•Opioidfri anestesi: Jan Jakobsson
•Fysiologi/Basic Science: Jaquette Liljenkrantz
•Smärta på IVA: Peter Dahm
•Smärta hos äldre: Christopher Lundborg
•Virtual reality som behandling för fantomsmärta: Carina Reinholdt
•Smärtbehandling för procedursmärta barn: Eva OhlssonTrauma (delmål c9)
Närvaro krävs på följande:
Onsdag 11 september
Koagulation och monitorering symposium
•Transfusion: Agneta Wikman
•Trauma: Pierre Sundin
Luftväg symposium
•Difficult airway algorithm: Anil Patel
Critical Emergency Medicine I & II symposium
•Traumapatienten prehospitalt: Cornelia Kjellgard
•Under eight… intubate or? Gabriel Skallsjö, Karl Chevalley
•REBOA prehospitalt: Jostein Brede
•Ensam på fronten – katastrofmedicin: Monica Thallinger
•Pro/Con helblod – vetenskap och beprövad erfarenhet: Jakob Stensballe vs Geir Strandenes

Fredag 13 september:
Multitrauma hos barn I & II
•Initialt omhändertagande
•Stabilisering av vitala funktioner
•Massiv blödning hos barn

Barn (delmål c11)
Närvaro krävs på följande:
Onsdag 11 september:
Luftväg symposium
•Ny pediatrisk luftvägsalgoritm: Peter Frykholm
Critical Emergency Medicine symposium
•Under 8, intubate…or? Gabriel Skallsjö, Karl Chevalley

Torsdag 12 september:
Smärta III symposium
•Smärtbehandling för procedursmärta: Eva Ohlsson

Fredag 13 september:
Multitrauma hos barn I & II symposium
•Initialt omhändertagande
•Stabilisering av vitala funktioner
•Massiv blödning hos barn
•Barnet som donator
Senaste nytt om kärlaccess?
•Barn och kärlaccess: Kerstin Sandström

Nytt för i år!

E-Learningpaketet är ett interaktivt utbildningspaket producerat av Royal College of Anaesthetists (UK). E-Learningpaketet ger full access under ett helt år till mer än 800 interaktiva föreläsningar samt artiklar (BJA Education) & övningsfrågor (MCQs) som matchar EDAIC och FRCA.

Se länk http://www.eintegrity.org/sfai för mer info.  (Ordinarie pris 7400 SEK)

Under SFAI veckan 2019 kommer det finnas ST kurser som del av det ordinarie programmet, enligt nedan:

•Anestesi (delmål C5)
•Intensivvård (delmål C6)
•Etik (delmål C7)
•Smärta (delmål C8)
•Trauma (delmål C9)
•Barn (delmål C11)

Kursrelevanta föreläsningar under SFAI veckan 2019 kan kompletteras med motsvarande e-Learningmoduler. Varje kurs syftar till att uppfylla ett delmål i Utbildningsboken (enligt SOFS 2015:8).

Anmälan till SFAI-veckan gör ni här.