Javascript är inaktiverat

Javascript verkar vara inaktiverat. Detta kommer att påverka sitens funktionalitet. Vänligen aktivera JavaScript eller återvänd till denna webbplats från en annan enhet.

 

 

INSTRUKTIONER FÖR ATT LÄMNA IN PROGRAMFÖRLAG TILL SFAI-VECKAN

Du behöver inte ha ett färdigt symposium med föreläsare, moderatorer och undertitlar för att föreslå ett symposium, men du har störst chans att bli utvald om förslaget är genomarbetat, fullständigt och deltagarna är namngivna och tillfrågade.

När du sänt in ett förslag via vårt formulär skickas ett automatiskt bekräftelsemail med kopia på ditt insända förslag till angiven email. Det finns möjlighet att lämna in ett obegränsat antal symposieförslag.

 
RIKTLINJER 

- Symposium har normalt 60-90 minuter till förfogande
- 2-4 föreläsare
- 1-2 st moderatorer
- SFAI veckans program ska spegla SFAIs olika ämnesområden, ha jämn könsfördelning representera alla fakulteter och både spegla pågående svensk forskning och kliniska frågeställningar.
- Förslagen bör ha jämn könsfördelning. Vid varje symposium ska minst en kvinna och en man bidra på scen. Går det inte att föreslå symposier med både manliga och kvinnliga föreläsare kan en kort motivering på minst 150 ord bifogas programföreslaget.
- Det får inte förekomma förkortningar och produkt eller studienamn i titlarna
- Föreläsare och moderatorer betalar en lägre registreringsavgift och står själv för övriga kostnader
- Inget arvode utgår, men föreläsaren kan ansöka om resebidrag upp till 1500 kronor exkl moms
- Symposiet skall hållas på svenska, om inbjuden utländsk gäst deltager, bör hela symposiet hållas på engelska


LÄRANDEMÅL
För att locka rätt målgrupp till våra symposier vill vi att du anger tre stycken lärandemål. Dessa skrivs in i det vetenskapliga programmet vid symposiet, där deltagarna kan läsa och välja vad som lockar dem mest.
Ett exempel:
Ventilatorbehandling vid svår ARDS.
Lärandemål:
1. Att känna till de senaste rönen om patofysiologin vid ARDS.
2. Att förstå det aktuella evidensläget för ventilatorbehandling vid svår ARDS. 3. Att kunna identifiera vilka patienter som kan vara aktuella för behandling.

 

OM DITT FÖRSLAG BLIR ANTAGET
- Har dina föreläsare och moderatorer tackat ja till att engagera sig vid ditt symposium? Eller har du inte tillfrågat dem ännu? Då är det hög tid att ta tag i det nu!
- För att få en bredd på våra föreläsare och moderatorer så har vi satt ett maxantal om två engagemang/person. Hör efter hur många engagemang dina föreläsare och moderatorer har.
- Informera föreläsare och moderatorer att de har en lägre anmälningsavgift och att de själv ska göra sin anmälan via www.sfaiveckan.se. Anmälan är obligatorisk för alla som skall komma in i kongresshuset.
- Informera föreläsare och moderatorer om att inget arvode utgår men att de kan söka resebidrag på upp till 1500 kr exkl moms. Instruktioner för ansökan skickas ut när föreläsaren anmält sig till mötet
- Du har möjlighet att finjustera ditt symposium i efterhand. Den 2 maj ska dock allt vara färdigt och inga fler justeringar kan göras.
- Har någon föreläsare eller moderator meddelat att de endast kan deltaga vid en speciell tid eller dag? Meddela detta snarast till Lotta Ahlbertz (lotta@mkon.se), då det är viktigt för vår schemaläggning. 

VIKTIGA DATUM 

10 december 2018 - Sista dag för att sända in förslag
19 december 2018 - Besked om ditt förslag har beretts tid i det vetenskapliga programmet
28 mars 2019 - Samtliga symposium skall vara färdiga 


KONTAKT
Vid frågor går det bra att kontakta Lotta Ahlbertz, MKON,lotta@mkon.se, 0704-400802.